را؟ کی می‌تواند بگیرد او را؟ این مسائل مطرح نیست. این مسائل یک مسائل اسلامی است، یک برنامه اسلامی است. و تاکنون هم هرچه اینها گفته‌اند و طرح داده‌اند من ندیدم یک چیزی باشد که خلاف اسلام باشد و بخواهند این را؛ ولی شایعات زیاد است. یک کلمه که گفته می‌شود که اراضی موات گرفته می‌شود؛ یکدفعه شایع می‌شود به اینکه می‌خواهند خانه‌های مردم و زمینها را بگیرند از مردم! اما اشخاص غیر مسئول اگر یک حرفی، نطقی بکنند، توی روزنامه یک چیزی بنویسند، اینها میزان نیست. هر وقت خود دولت صحبت کرد، سخنگوی دولت صحبت کرد، او میزان است. روزنامه‌ها خیلی چیزها همین طوری می‌نویسند یا یک اشخاصی که غیر مسئول‌اند یک حرفهایی می‌زنند. این مربوط به دولت و مربوط به اسلام نیست. ما روی خط اسلام باید عمل کنیم. من تا زنده هستم از خط اسلام نمی‌گذارم دولت خارج بشود. و من امیدوارم خودمان هم خارج نشویم.
خرابیهای به جا مانده از رژیم شاه
و شماها سرگرم کارتان باشید. لکن آن مطلبی را که به شما گفتم خیلی در نظر داشته باشید، خیلی توجه داشته باشید. شما فکر بکنید اینها فرزندان خودتان هستند. شما فکر کنید که یک فرزندی دارید، برود منزل برای بچه‌اش نان نداشته باشد به شما چه می‌گذرد، فکر این را بکنید. یک قدری افکارتان را بیاورید توی این جمعیتی که زیردست‌تان هست؛ توی این جمعیتی که زاغه نشین هستند؛ توی این جمعیتی که هیچی ندارند. البته دولت هم مشغول است لکن بی‌انصاف‌ها این قدر خرابی کرده‌اند و رفته‌اند که به این زودی نمی‌شود اصلاحش کرد. هر جا شما دست بگذارید خرابی است. هر چی توانستند بانک‌ها را چاپیدند و رفتند، به عنوان قرض. الآن این چیزهایی که اینها گذاشته‌اند، از قبیل عمارات و اینطور چیزهایی که گذاشته‌اند، همه‌اش را قرض کرده‌اند و برده‌اند؛ که باید قرض آنها را بدهند. اینطور نیست که این ثروتها را ما - ابتدائاً خیال می‌کردیم خوب، برای اصلاح حال فقرا همینی که اینها گذاشتند کافی است. ما همینها را
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>