می‌بینید که در ظرف دو ماه، سه ماه که از پیروزی شما گذشته است، و همه دیدید در پناه وحدت کلمه و در پناه قدرت اسلام این پیروزی را تحصیل کردید و رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود، در ظرف یکی - دو ماه قریب صد گروه با اسمهای مختلف اظهار وجود کردند. یعنی آن انسجامی که ملت به هم پیدا کرد و آن وحدتی که ملت پیدا کرد، و اجانب احساس کردند که با وحدت کلمه ملت و با قدرت ایمان، هیچ قدرتی نمی تواند مقابله کند با این قدرت، در صدد برآمدند این قدرت را تضعیف کنند؛ هم قدرت اسلامی را؛ و هم وحدت کلمه را. زحمتهای چندین ساله‌ای که برای انسجام گروه‌های مختلف و برای وحدت کلمه بود، اجانب در صدد بر آمدند که به هدر بدهند این زحمتها را و با دستهای ناپاک خودشان و با بی‌توجهی به بسیاری از اشخاصی که ادعای همه چیز می‌کنند، این زحمتها نزدیک است به هدر برود. ما گروه‌های مختلف را مجتمع کردیم و این سد را شکستیم و الآن گروه‌های مختلف، حدود صد گروه، تا کنون اظهار وجود کرده‌اند! و این اظهار وجود منتهی به معدومیت همه خواهد شد.
هشدار به احزاب و گروهها
ای احزاب مختلف، ای گروه‌های مختلف! اگر شما برای کشور خودتان دلسوز هستید و برای ملتتان دلسوز هستید، باید بدانید که این ایجاد گروه‌های مختلف برای ملت سم قاتل است و کشور شما را باز به حال اول خدای نخواسته برمی‌‌گرداند. ای اشخاصی که داد از ملیت می‌زنید، داد از دوستی با ملت می‌زنید، داد از دوستی با مستضعفین می‌زنید، این اظهار وجودها، این گروه گروه کردن ملت، موجب این می‌شود که ملت شما باز به حال اول برگردند. شما دارید رمز پیروزی ملت را از دست می‌دهید. شماها که حسن نیت دارید در تحت تأثیر شیاطینی که سوء نیت دارند واقع شده اید. خدای تبارک و تعالی می‌فرماید وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمیعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا (1) امر به اجتماع و نهی از تفرق. شماها اجتماع مسلمین را به هم می‌زنید و موجب

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>