پایش را کج گذاشت، همه روحانیون باید به او هجوم کنند که چرا برخلاف موازین؟ سایر مردم هم باید بکنند. نهی از منکر اختصاص به روحانی ندارد؛ مال همه است. امت باید نهی از منکر بکند؛ امر به معروف بکند.
ضرورت انطباق نظام با قواعد اسلام
اگر ما ملت، که الآن مدّعی هستیم که رژیم ما اسلام است، حکومت حکومت عدل است، و امثال ذلک، و به دنیا هم اعلام کردیم و دنیا هم شناخته مملکت ما را به اسم جمهوری اسلامی، ممالک دیگر شناختند اکثراً و الآن ما را یک رژیم اسلامی می‌دانند، اگر چنانچه ما محتوای این رژیممان اسلامی نباشد و کارهایی که می‌کنیم منطبق نباشد با قوانین اسلام، سر یک قضایای جزئیه‌ای با هم معارضه بکنیم، سر یک قضایای جزئیه‌ای با هم دشمنی بکنیم، سر یک قضایای جزئیه‌ای با هم معارضه بکنیم، که همه اینها مخالف با قواعد اسلام است، اگر یک همچو چیزی بشود و دنیا بگوید که اسلام هم همین است، همین رژیم است، دیگر همه سر [وته‌] یک کرباس هستید. قضیه این نیست که ما در یک جنگی شکست خوردیم.
سید الشهدا - سلام الله علیه - از یزید شکست خورد، همه را کشتند؛ لکن همچو شکستی به رژیم معاویه داد که تا ابد دفنشان کرد. ما اگر کشته می‌شدیم در این نهضت، شاید ما هم دفن می‌کردیم رژیم را. اما حالا که ما پیروز شدیم و رسیدیم به این مرتبه، اگر اختلافات بین خودمان حالا شروع بشود، اگر نزاعهای شخصی بین خودمان حالا شروع بشود، اگر سر یک کارهایی جزئی با هم اختلاف بکنیم، اگر دادگاهی رأی برخلاف اسلام بدهد، اگر کمیته‌ای برخلاف موازین اسلامی عمل بکند، این دیگر پای این حساب نمی‌شود که در رژیم طاغوتی دارد این کارها می‌شود. در رژیم اسلامی دارد این کار می‌شود؛ در حکومت اسلامی دارد این کار می‌شود؛ این پای اسلام حساب می‌شود. دشمنهای ما این را پای اسلام حساب می‌کنند. یکدفعه می‌بینیم که در همه روزنامه‌های خارج صریحاً نوشتند به اینکه اینها همان است فرقی ندارد. اینجا هم که جرأت نمی‌کنند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>