تأثیر منفی اختلاف و سستی پس از پیروزی
آن سستی بعد از پیروزی و این اختلاف بعد از پیروزی موجب این می‌شود که نتواند این فاتح حفظ کند فتح خودش را و آنهایی که شکست خورده‌اند - بسیار این طور اتفاق افتاده - آنهایی که شکست خورده‌اند برای اینکه عقده شکست خوردن درشان هست، شروع می‌کنند به پیوند با هم. از آن طرف شکست خورده‌ها روی عقده‌ای که پیدا کردند بنا می‌کنند این جزئی جزئی‌ها به هم متصل بشوند و وحدت پیدا بکنند. از این طرف، اینهایی که فتح کرده‌اند، برای اینکه عمق مسائل را درست ادراک نکرده‌اند، شروع می‌کنند به اینکه استراحت بکنند؛ سستی پیدا می‌کنند و عمده اختلافات، جدا از هم بشوند. آن وقت که با هم مجتمع بودند فتح کردند، حالا آنهایی که شکست خوردند دارند با هم مجتمع می‌شوند؛ اینهایی که فتح کردند دارند از هم جدا می‌شوند؛ نتیجه چه می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که همان رمزی که در فتح شما بود در آنها پیدا می‌شود و همان رمزی که در شکست آنها بود در شما پیدا می‌شود. پس ما باید چه بکنیم؟
عظمت انقلاب ایران
این فتحی را که کردید یک فتح کوچکی نبود. ما باز ادراکش را خیلی نمی‌کنیم. اینهایی که از خارج می‌آیند، از امریکا می‌آیند، از انگلستان می‌آیند، از بلاد خارج و غرب می‌آیند، اینها گاهی به ما می‌گویند که ایرانیان نمی‌دانند چه کرده‌اند! نمی‌دانند چه فتحی کرده‌اند. یک فتحی بوده است که همه عالم را به تعجب واداشته است که چه طور یک جمعیتی که هیچ چیز دستشان نبود بر یک قوایی که همه قوای عالم با هم جمع شده بودند، شما خیال می‌کنید که فقط محمدرضا بود و امریکا؟ مسئله این نبود! محمدرضا بود و دنبال سرش همه دولتها - چه اسلامی و چه غیر اسلامی - همه دنبال سرش بودند. بی جهت بود که ما را در کویت راه ندادند؟ با ما دشمنی نداشتند آنها، برای اینکه پشت سر او بودند. بی جهت بود که کاری کردند که نتوانیم عراق بمانیم؟ بی جهت بود که من ممالک اسلامی را رها کردم و رفتم به خارج، در یک مملکت کفری! اینها همه جهت‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>