سخنرانی در جمع نمایندگان عشایر خوزستان و ترکمن صحرا (وحدت شیعه و سنی)
 •   سخنرانی
  زمان: 23 خرداد 1358 / 18 رجب 1399
  مکان: قم
  موضوع: مقابله با اختلافات مذهبی - وحدت شیعه و سنی
  حضار: طُرفی، عیسی - نمایندگان عشایر خوزستان - هیأتی از ترکمن صحرا
  بسم الله الرحمن الرحیم
  ظلم فراگیر رژیم پهلوی
  خوب است که در یک مکان برادرهای اهل سنت ما و برادران اهل تشیع حاضرند؛ و هر دو دسته از وضع سابق نگران؛ و ظلمهایی که به آنها شده است ذکر می‌کنند. و این مسئله، این نیست که فقط شماها تحت فشار و ظلم بودید یا آقایان اعراب تحت فشار و ظلم؛ این یک ظلم عمومی بود به تمام این کشور؛ همه تحت فشار بودند. من اگر نگویم مراکز، و خصوص مرکز علمیه قم، بیشتر در فشار بود لکن نمی‌توانم تصدیق کنم که دیگران بیشتر بودند؛ همه بودند.
  الآن هم که ما با گروه‌های مختلفه از جاهای مختلف مواجه می‌شویم، هر گروهی چون ظلم را در محل خودشان احساس کرده‌اند، اعتقادشان این است که همان محل خودشان از همه جا بیشتر مورد ظلم بودند. شما در محل خودتان احساس کردید، عیناً دیدید که ظلم شده است و تعدّیات. آقایان هم در منزل خودشان، مرکز خودشان همین معنا را احساس کرده‌اند، ما هم در قم احساس کردیم، اهالی تهران هم در تهران، و اهالی هر محلی در همان محل. و لهذا چون ما هر کدام، هر طایفه‌ای، شاهد همان وضعی بوده است که پیش خودش بوده است و سایر چیزها را می‌شنیده است، از این جهت آنکه به عیان دیده است بیشتر در نظرش جلوه کرده است از آنکه شنیده. لکن شما باید بدانید که همه اهالی مملکت ما تحت فشار بود.
  آن روز؛ آن وقت که به اسم «کشف حجاب» و برای کشاندن ملت به تباهی آن‌
 • سابقی (1) اقدام کرد، در همین قم شاید از جاهای دیگر بیشتر فشار آورد. در تهران همین طور. در همه جا و آن وقت که پسر او چپاولگری و جنایات را به ارث برد، همه جا اینطور بود. در همه جا این فسادها بود، تباهیها بود. شاید در تهران بیشتر از جاهای دیگر مراکز فساد بود. به تهران بیشتر عنایت داشتند که جوانهای ما را و این نیروی بزرگ را نگذارند رشد بکند. این یک مطلبی نبود که یک جا و دو جا باشد؛ منتها شما آقایان در محل خودتان که بودید، به عیان دیدید که چه کارها کردند؛ آقایان هم در محل خودشان به عیان دیدند؛ ماها هم در محل خودمان به عیان دیدیم که چه کردند با این ملت.
  اختلاف افکنی به نام سنی و شیعه و ....
  و البته ما تاکنون نتوانستیم جمهوری اسلام به آن محتوایی که باید داشته باشد متحقق کنیم. ما در بین راه الآن هستیم ما الآن آنقدری که کردیم، ملت ما انجام داده است، این است که دست این جنایتکارها را تا یک حدودی قطع کرده است. و البته ریشه‌هایی هم از آنها هست الآن. و همین ریشه‌ها هستند که در بین آقایان اعراب می‌روند به آنها تزریق می‌کنند که اینها می‌خواهند بین عرب و عجم فرق بگذارند. در بین شما می‌آیند می‌گویند بین برادرهای سنی و شیعه می‌خواهند فرق بگذارند. در هر جا یک چیزی، نغمه‌ای می‌کنند. در کارخانه‌ها می‌روند یک طور دیگری آنها را از کار باز می‌دارند. پیش کشاورزها می‌روند، آنها را به طور دیگری اخلال می‌کنند پیش آنها. الآن از ریشه‌های آنها یک اشخاصی متفرق هست در همه جای ایران. و البته از خارج هم الهام می‌گیرند اینها و مشغول فساد هستند.
  لزوم دوری گزینی از اختلاف
  امروز آن چیزی که تکلیف همه ماست، شما برادرهای اهل سنت، اینها برادرهای اهل تشیع، همه، همه افراد این ملت تکلیف دارند، این است که الآن توجه به این معنا داشته باشند که دستهایی در کار است که نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، با شیوه‌های

 • مختلف. شیوه‌های مختلفی الآن در کار است. و این نکته‌اش این است که خارجیها آنکه به آن رسیده‌اند این است که اسلام است که جلو منافع آنها را می‌گیرد. اگر اسلام تحقق پیدا بکند، این مملکت یک مملکت اسلامی بشود، دست آنها دیگر تا آخر کوتاه است؛ ولهذا الآن که همه رأی دادید به جمهوری اسلامی و همه وفاداری خودتان را اعلام می‌کنید، و این وفاداری یک امر طبیعی است که همه اسلام را می‌خواهید و همه ما اسلام را می‌خواهیم، الآن اینها در صدد این هستند که بین مسلمین تفرقه بیندازند و یک برنامه‌هایی، یک پیشنهادهایی بکنند که همه این پیشنهادها یا بیشتر این پیشنهادها برای این است که نگذارند جمهوری اسلامی به آنطوری که اسلام می‌خواهد تحقق پیدا بکند. الآن بر همه ماست که دست از اختلافات جزئی و شخصی و این چیزها برداریم؛ دست از آن چیزهایی که امور شخصی است. همه اهل این مملکت در زمان سابق به واسطه فشارهایی که سابق آوردند، اکثر اهل این مملکت، نارضایت ناراضی هستند. این ناراضیها از سابق هستند؛ جمهوری اسلامی هیچ نارضایتی درست نکرده است. این وارث یک عده‌ای است؛ یک عدد کثیری از ناراضیها هست. الآن باید فکر این معنا باشیم که جمهوری اسلامی آمده است برای اینکه اصلاح کند امور را. آمده ترمیم کند آن خرابیها را. و باید همه کمک کنیم به این جمهوری اسلامی، نگذاریم اینهایی که می‌خواهند اخلال بکنند به نتیجه برسند. اگر خدای نخواسته این اخلالگرها بتوانند یک کاری انجام بدهند و ما نتوانیم جلو آنها را بگیریم و آنها رو به رشد بروند، و ما به واسطه اختلافات - اگر در بینمان ایجاد بشود - رو به ضعف برویم، خوف این هست که دوباره یک مسائلی شبیه به آن مسائل سابق پیش بیاید یا بدتر از آن. بنابراین الآن همه ما موظفیم که از آن چیزهایی که مربوط به شخصیات خودمان است یک قدری صرف نظر کنیم، یک قدری صبر کنیم.
  صدر اسلام، الگوی جامعه امروز
  شمایی که پنجاه و چند سال در زیر ظلم صبر کردید، یعنی نتوانستید حرف بزنید، حالا
 • یکی دو سال هم صبر کنید، تأمل کنید، کمک کنید به این نهضت، کمک کنید و نگذارید که این اشخاص مفسد بیایند و فساد بکنند بین شما؛ بیایند یک چیزی بگویند که بخواهند بین شما را با دیگران جدایی بیندازند؛ بین آقایان بروند یک جور دیگری صحبت بکنند، نگذارند آقایان با هم دوست باشند. همه ما باید با هم برادر باشیم؛ و همه دوستیم، همه مسلمانیم، همه اهل یک ملت هستیم، و همه باید با هم دست به هم بدهیم تا اینکه ان شاء الله این آشفتگیها رفع بشود. و شما بدانید که اگر - چنانچه - اسلام تحقق پیدا بکند، همان معانی که در صدر اسلام بود تحقق پیدا می‌کند؛ همان برادری که در صدر اسلام بود، همان برابری که در صدر اسلام بود، همان قطع ایادی ظَلَمه که در آن وقت بود، ان شاء الله تحقق پیدا می‌کند. من از خدای تبارک و تعالی توفیق و تأیید همه آقایان را می‌خواهم؛ و امیدوارم که این ملت به سعادت و سلامت بتواند این راه را طی بکند.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>