اینها مشغول مطالعه شدند و فهمیدند باید چه بکنند، ما را متحول کرده‌اند به یک موجود دیگر. ما در این تحولی که الآن حاصل شده است و اینها را دستشان را کوتاه کرده ایم، و امید است که تا آخر کوتاه باشد.
سابقه 2500 ساله دانشمندان بزرگ
باید به فکر این باشیم که در تعلیماتمان، در دانشگاه‌هایمان، خودمان را پیدا بکنیم. ما خودمان را گم کرده ایم، خودمان را پیدا بکنیم. بفهمیم که ما چی بودیم. هر وقت که اینها صحبت می‌کردند، از شاهنشاهی صحبت می‌کردند! 2500 سال سابقه 0052، سال سابقه شاهنشاهی، ما را به این روز رسانیده. 2500 سال، ما سابقه دانشمندهای بزرگ داریم. خصوصاً در زمان اسلام دانشمندهایی در هر طبقه، در هر جهت. این امراضی که اروپا حالا هم درست نمی‌تواند معالجه بکند آنها با همین دواهای توی بیابانها معالجه می‌کردند. خواص این دواها را حالا اینها پیدا کردند، و از همین کتاب بوعلی و امثال اینها پیدا کردند. لکن ما اصلاً غفلت داریم. اگر یک طبیبی طبیب قدیمی باشد ابداً پذیرفته نخواهد شد. در صورتی که من بعضی از اطبایی که حالا دیگر منقرض شده‌اند، اینها تمام شده است، دیده‌ام که اینها یک مرضهای مزمن را معالجه می‌کردند. معالجه اساسی می‌کردند.
لزوم تحول مغزها از فُرم غربی
در هر صورت، این یک مسئله‌ای است برای ما الآن و برای شما، و برای نسلهای آینده ما، که باید ما متحول بشویم از این فرمی که مغز ما گرفته است، و آن فرم غربی است که هر چه صحبت می‌شود از غرب! این خانمهای ما هم - اینها را عرض نمی‌کنم، آنهایی که در خیابانها گردش می‌کنند! - اینها هم باید حتماً آن وضع آرایش یا آن چیزی که برای آرایش است از غرب باشد! اگر امروز تغییر کرد، باید تغییر [کند] تا اطلاع پیدا بکنند یک مجله‌ای می‌نویسد مثلاً فلان آن کار را کرده است، فوراً می‌بینی سرتاسر خیابانها [از آن‌] پر می‌شود! از همان فردا تغییر می‌کند، این را کنار می‌گذارند. این برای‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>