سخنرانی در جمع بانوان دانشجوی اصفهان (رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی)
 •   سخنرانی
  زمان: 26 تیر 1358 / 22 شعبان 1399
  مکان: قم
  موضوع: رمز پیروزی، وحدت و اسلامخواهی
  حضار: بانوان دانشجوی «مکتب معصومه» اصفهان - پرسنل سپاه پاسداران شهرضا
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اعتصام به حبل الله
  دستور همان است که آیه شریفه را که این خواهر خواندند، فرمود: وَاعتَصِمُوا بِحَبلِ اللهِ جَمِیعاً ولَا تَفَرَّقُوا. (1) در آیه فقط امر به اجتماع نیست، تمام دستورهای مردم عادی و رژیمهای غیر الهی این است که همه با هم باشید فقط دستور به اجتماع است. لکن دستور خدا دستور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ است. اینکه مهم است این است که تنها این نباشد که همه با هم در یک امری مجتمع باشید و متفرق نباشید؛ امر این است که همه با هم اعتصام به «حبل الله» بکنید. راه، راه حق باشد و توجه به حق باشد و اعتصام به راه حق باشد. انبیا نیامده‌اند که مردم را در امور با هم مجتمع کنند، انبیا آمده‌اند که همه را در راه حق مجتمع کنند؛ یعنی - این راهی که - راهی است که از طبیعت شروع می‌شود تا ماوراء الطبیعة، و تا آنجا که ماها نمی‌توانیم الآن بفهمیم. اگر همه با هم مجتمع بشوند و این راه را بروند، دسته جمعی این راه را بروند، این اداره امور دنیا را می‌کند و اداره امور آخرت را، هردو.
  رمز پیروزی ملت، اسلامخواهی و وحدت
  شما دیدید که در این اجتماعاتی که این اخیراً کردید، همه با هم مجتمع شدید، آنکه واقع رمز بوده از برای پیروزی شما همان جهت الهیت مسئله بود. یعنی همه اهالی ایران توجه به این داشتند که ما اسلام را می‌خواهیم؛ این «اعتصام به حبل الله» بود، اسلام

 • «حبل الله» است. اینهمه با هم یک راه را بروند و آن هم راه خدا، این پیروزی را به ما هدیه کرد، پس آنکه ما را در مقابل قدرتهای بزرگی که در داخل و خارج بود، یعنی قدرت بزرگی که شاه سابق داشت و دنبالش هم همه قدرتهای ممالک دیگر بی‌استثنا تقریباً - تقریباً تمام ممالک عربی با او موافق بودند، ابرقدرتها هم همه‌شان، خودش ذو قدرت؛ دارای قدرت شیطانی بود، همه قدرتهایی هم که در عالَم بود، یعنی اینهایی که می‌توانست مربوط باشد به طرفهای ما - همه اینها هم با او موافق بودند؛ و می‌خواستند نگهش دارند، در عین حال نتوانستند نگهش دارند. شما هیچ نداشتید، اصلاً اسلحه‌ای دست شما نبود، الآن چهار تا تفنگ یا چند تا تفنگ که می‌بینید، اینها غنیمتی است که بعد از شکست دادن آنها به دست شما آمده است. قبل از آن، دست شما چیزی نبود ... بودید شما، و آنها مجهز بودند به همه جهازات شیطانی، همه چیز داشتند، در عین حالی که آنها همه چیز داشتند و شما هیچ نداشتید، مغلوب کردید آنها را. همه می‌خواستند بماند او. و بعد از رفتن او هم می‌خواستند که باز رژیم باقی باشد و شورای سلطنتی باشد، و نشد، نتوانستند. این یک قدرت الهی بود؛ نه قدرت من و شما. این برای همان بود که همه اجتماع، اعتصام به حق کرده بودند؛ یعنی به این اسلام که بین مردم و خدای تبارک و تعالی مثل یک ریسمانی تصور شده. همه معتصم شده بودند به او؛ همه توجه پیدا کرده بودند به اسلام. این اسباب این شد که ما پیروز شدیم. حالا باید همین را نگهش داریم. اگر بخواهید این مملکت، این کشور، به سعادت برسد، پیروزی شما به آخر برسد، بین راه نمانیم و یا خدای نخواسته ما را در بین راه از مقصد برگردانند، اگر بخواهید - و می‌خواهید البته - که این کشور ما تا آخر دیگر مستقل باشد، شما تا آخر آزاد باشید و منافع کشور ما دست دیگران نباشد و راه ما راه سعادت باشد، همین معنایی که اعتصام به اسلام، که حبل الله است؛ و متفرق نشدن از هم؛ همه با هم در اسلام مجتمع؛ در این راه مجتمع؛ و تفرقه بینمان نباشد.
  رعب الهی در دل دشمنان ملت
  الآن این اشخاصی که در بین ملت افتادند و تخم تفرقه دارند می‌پاشند، با قلمهایشان،
 • با نطقهایشان، با اجتماعاتشان، اینها جنود شیطان هستند. و شما، که ان شاء الله «جنود الله» هستید، حسب این امری که خدای تبارک و تعالی فرموده است که وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ، به حسب آن نهیی که فرموده است. که لاتَفَرَّقُوا، همین یک امر و نهی الهی را اگر عمل بکنید، تمام سعادتتان تأمین می‌شود. و تا حالا هم برای همین بوده است که همه شما توجه به خدا داشتید، همه با ذکر «الله اکبر» جلو رفتید و همه چیزها را خنثی کردید. یعنی یکی از اموری که [باعث‌] - شد - انصراف پیدا کردند از اینکه شما را بکوبند، نه اینکه نمی توانستند - همه وسایل بمباران [را] داشتند که طیاره‌ها را راه بیندازند همه شهرهای ایران را بمباران کنند - یک رعبی در دلشان خدا القا کرد که از این کار منصرف شدند؛ منحرف شدند؛ نکردند. و این هم یکی از چیزهایی بود که خدا این رعب را در دل آنها انداخت و این رعب را در دلشان انداخت که وقتی شما جمعیت «الله اکبر» گفتید، همه قشرهایی که مربوط به او بود مربوط به شما شد، هی از آنها منفصل شدند به شما متصل شدند. از ارتش، از اداری، و از همه اینهایی که مربوط به آنها به خیالشان بود، همه اینها برای خاطر اینکه این راه، راه خدا بود و اعتصام به «حبل الله» بود، همه اینها متصل شدند به شما و این راه را تا اینجا طی کردید و از اینجا به بعد هم باید طی بکنید با همین جهت. این حربه، حربه بزرگ را - که اعتصام به «حبل الله» و متفرق نشدن است - حفظ کنید این وحدت را. حفظ کنید این اعتصام به «حبل الله» و اعتصام به اسلام را، اسلام برای شما همه چیز هست. سعادت دنیا، سعادت آخرت، اسلام همه چیز است برای شما.
  قانون اساسی و انتخابات خبرگان
  و کوشش کنید که ان شاء الله این قانون اساسی درست تدوین بشود، و کوشش کنید که اشخاص مؤمن، صحیح، از علمای بزرگ انتخاب کنید تا قانون اساسی را آنطوری که اسلام می‌خواهد تدوین کنند؛ و تصویب کنند بعد هم خودتان ان شاء الله تصویب کنید و یک مملکت اسلامی آنطوری که همه می‌خواهیم؛ مملکتی که هر جایش بروید بوی اسلام بدهد. خداوند همه‌تان را تأیید کند و موفق بدارد.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>