سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (توطئه امریکا و گروهک‌ها)
 •   سخنرانی
  زمان: 21 آذر 1358 / 22 محرّم 1400
  مکان: قم
  موضوع: جریان توطئه امریکا و گروهکها در برابر انقلاب اسلامی و قانون اساسی
  حضار: اقشار مختلف مردم و کفن پوشان بابلسر
  بسم الله الرحمن الرحیم
  امریکا وگروهکها، رویاروی ملت ایران
  من نمی‌دانم چطور از شما خواهران و برادران که با این حال، با حال کفن پوشی، برای پشتیبانی از اسلام و جمهوری اسلام تا اینجا آمدید تشکر کنم. من دعاگوی همه شما هستم. و همینطور خدمتگزار همه شما. می‌دانید که در این موقعی که ما هستیم، حساسترین موقعی است که بر کشور ما می‌گذرد. از آن طرف مواجهه ملت ما با قدرت بزرگ امریکا، که همه وسائل تبلیغاتی و وسائل جنگی را دارد، و از آن طرف ریشه‌های رژیم سابق و منحرفین از دیانت اسلام که در گوشه و کنار کشور مشغول فعالیت هستند و می‌خواهند نگذارند این جمهوری اسلامی به ثمر برسد.
  اینکه گفتید در آنجا؛ در بابلسر، برای رد قانون اساسی و اینها اعلامیه‌ها دادند، اینها همینها هستند که نمی‌خواهند اسلام در ایران تحقق پیدا بکند. اینها از اول هم دست و پا می‌کردند که آن شخص فاسد (1) را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که رژیم سلطنتی را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که بختیار را نگه دارند. و بعد هم دست و پا می‌کردند که قانون اساسی سابق را که لازمه‌اش حفظ رژیم شاهنشاهی و رژیم سابق بود نگه دارند. در این مراحل شکست خوردند. به مجردی که شکست خوردند صورتهای خودشان را عوض کردند. در حال شکست، شدند یک اشخاص ملی. یک اشخاص دینی و اسم‌ها را تغییر دادند. یک وقتی شاهنشاه و آن بساط را می‌خواستند. بعد

 • حرفها تغییر کرد، و اسم شد طاغوت. بعضی از همینهایی که حالا به رژیم سابق، می‌گویند طاغوت، طرفدار همین رژیم بودند. و الآن هم طرفدار رژیم و طرفدار امریکا بعضیشان هستند.
  چیرگی امریکا، مایه نابودی ایران
  ملت ما در یک همچو موقع خطیری که مواجه است با امریکا و قاعده این بود که همه افراد ملت دست از همه مسائل بردارند و متوجه به همین یک نقطه بشوند، اینها نمی‌دانند که چنانچه این نهضت شکست بخورد و این ملت در مقابل امریکا شکست بخورد، دیگر نه آذربایجانی می‌ماند و نه ایرانی. این اشخاصی که در آذربایجان در خدمت به امریکا دارند، این فعالیتها را می‌کنند، و آن فسادها را می‌کنند. اینها نمی‌دانند که اگر مملکت ما به دست آنها بیفتد با اینها چه خواهند کرد. با این ملت شریف ایران چه خواهند کرد. با آذربایجان چه خواهند کرد. با خوزستان چه خواهند کرد. با کردستان چه خواهند کرد. با سیستان چه خواهند کرد. با بلوچستان چه خواهند کرد. با ترکمن صحرا چه خواهند کرد.
  اینها غافل‌اند از این معنا. ملتهای شریف و توده‌های ملت شریف ما و این قشرهای مختلف، همه با جمهوری اسلامی موافقند و با امریکا مخالف. لکن با صورتهای دیگری، با ماسک‌های دیگری، اشخاص در بین آنها نفوذ می‌کنند و آنها را اغفال می‌کنند. و در یک موقعی که باید ما همه با آرامش خاطر روبروی این دیو بزرگ بایستیم، و این شیطان بزرگ، منحرف می‌کنند ملت ما را از آن راهی که دارد می‌رود. راه ضلالت پیششان می‌گذارند. همین قدر مقصود این است که ملت را از آن راهی که می‌رفت منحرف کنند تا امریکا بتواند کارهایش را انجام بدهد.
  نگرانی امریکا از افشاگری ایران
  امریکا از این وحدت کلمه ملت ما و از اینکه ملت ما به اینجا رسیده است که جوانهای غیور ما کفن پوش شدند، شهادت می‌خواهند، از این وحشتناک است. و از شکست سیاسی هم وحشتناک است. و آن تابع این است که ما مهلت پیدا کنیم که جرایم امریکا را
 • و رؤسای جمهوری امریکا را، و خصوص این رئیس جمهوری فعلی را، برملا کنیم. اینها از این مطلب وحشتناک‌اند وحشتزده شدند اینها. لکن می‌خواهند یک کاری بکنند که ما را مشغول کنند به یک امور دیگری در داخل. می‌خواهند این نهضت را از داخل بپوسانند. می‌خواهند این نهضت را در داخل خودش اختلاف ایجاد کنند. غائله آذربایجان برای این مقصد است. و شواهد برایش هست که برای همین مقصد است که ملت ایران را مشغول به خودش بکنند و از امریکا و از دشمنهای اصلی منحرف کنند.
  اذهان را متوجه کنند به آذربایجان. با اینکه آذربایجان قضیه مهمی نیست. آذربایجان یک دسته مفسد آمدند و یک کارهایی کردند. و ملت آذربایجان [باید] همچو چیزهایی را محکوم کند، لکن اینها اشخاصی که درست مطالب دستشان نیست، قشرهایی که درست توجه به مطالب ندارند، اینها با تبلیغات سوء خودشان، با طرفداری از بعض اشخاصی که خود آن آقا (1) هم با این مسائل موافق نیست، با این مردم ساده را اغفال می‌کنند و غائله درست می‌کنند. هر روز در یک جایی غائله‌ای درست می‌کنند. و تمام مقصد این است که ملت ایران را از این راهی که دارد می‌رود، از این مواجهه‌ای که الآن پیدا شده است مابین ملت ایران و امریکا، از این بازدارند. تمام کوششهای این جمعیتها این است که ما از این توجهی که الآن پیدا کردیم و داریم، سایر مملکتها را، حتی بعضی ممالک غربی را، متوجه به این مقصد می‌کنیم و امریکا از این باب وحشتزده شده است.
  می‌خواهند ما را به خودمان مشغول بکنند، و غائله درست کنند. که در همین جاها جاروجنجال پیدا بشود. حتی در قم جاروجنجال پیدا بشود. در آذربایجان جاروجنجال پیدا بشود. در کردستان بشود. در هر جا. و ما مشغول بشویم به خودمان و از دشمن غافل بشویم.
  اهداف غائله آفرینان
  باید همه قشرهای ملت بیدار بشوند. متوجه باشند که گول این اشخاصی که فریاد

 • می‌زنند که ما طرفدار خلق هستیم، و ما «فدایی خلق» هستیم، و آن اشخاصی که رفتند و تلویزیون تبریز را گرفته بودند، و ادارات دولتی را گرفته بودند، اینها اشخاصی هستند که می‌خواهند شما را، ملت را از آن مقصد اصلی بازدارند از آن مطلبی که ما الآن می‌خواهیم امریکا را در تمام دنیا، رؤسای جمهوری امریکا را در تمام دنیا، آن کارهایی را که کردند، فاش بکنیم. این یک مطلبی است که برای آنها بسیار ناگوار است. و ناچارند که [دایماً] قشرها را وادارند در مقابل هم. و بریزند به جان هم و بازی درست کنند. غائله درست کنند تا اینکه مجال ندهند به اینکه آن کار انجام بگیرد. و ما باید هوشیار باشیم.
  ملت ما باید هوشیار باشد، توجه داشته باشد، که امروز کار ما مشکلتر است از آن روزی که ما مواجه بودیم با محمدرضا. آن روز که ما مواجه بودیم با محمدرضا، همه ملت دشمن خودشان را فریاد می‌زدند که نه. آنهایی هم که دوست بودند با او آن وقت نمی‌توانستند اظهار بکنند، اما امروز ما مواجهیم با یک اشخاصی که اینها داخل هستند. از خود ملت می‌گویند هستیم. و برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می‌کنند و تحریکات می‌کنند. ما از تحریکاتشان مطلعیم. ما امروز کارمان مشکل است، از این باب که ما از یک طرف مواجهیم با امریکا، و می‌خواهیم حساب آن را بکشیم که [با] ملت ما چه کرده است. تا حالا یک طرف امریکا ایجاد کرده است یک دستجاتی را برای اینکه نگذارند آن کار بشود. همه مقصد این است که نگذارند این دادگاهی که ما از تمام ملتها می‌خواهیم در اینجا تشکیل بدهیم و بررسی کنیم که در این چندین سال چه کرده است با این ملت و این ملت چه دیده است از او و خزائن این ملت کجا رفته است، در جیب کی رفته است، تمام این حرفها برای این است که نگذارند این عمل بشود.
  فراخوانی ملت به هوشیاری در برابر توطئه‌ها
  الآن آن طوری که به من اطلاع دادند، در خود تبریز و در اطراف تبریز هم پول دارند خرج می‌کنند، و هم دارند اسلحه توزیع می‌کنند. و این ملت بیچاره غافل است از این معنا که دارند چه با او می‌کنند. نمی‌دانند که این اسلحه‌ها را می‌دهند که شما برخلاف اسلام‌
 • قیام کنید. این پولها را می‌دهند که شما برخلاف اسلام حرف بزنید. مبادی پولش هم به حسب احتمال معلوم است [از] کجاست. بیدار بشوند مردم! همه جا. شما که از بابلسر، و از شمال آمدید بیدار باشید که مبادا در آنجا یک وقت یک همچو غائله‌هایی حاصل بشود. مبادا مردم و جوانهای ما تحت تأثیر این اوراقی که این خواهر گفتند که در آنجا منتشر می‌شود تحت تأثیر آن واقع بشوند. مبادا خیال بکنند که قانون اساسی، یک قانونی است که ملی نیست. یک قانونی است که اسلامی نیست. این قانون را اشخاصی که ملی بودند و اسلامی بودند، آنها این قانون را تصویب کرده‌اند و ملت تصویب کرد. آنهایی که امروز می‌گویند این قانون نیست، اینها برخلاف ملت دارند صحبت می‌کنند. اینها می‌خواهند این ملت به مقصد خودش نرسد. والّا ملت این را تصویب کرده است. بیدار بشوید! توجه داشته باشید که امروز روز این نیست که به این صداهای فاسد که دائماً مشغول بوق زدن هستند گوش بدهید. امروز، روزی است که با مشتهای گره کرده در مقابل همه بایستید و در مقابل امریکا بایستید. و ما ان شاء الله امیدوارم که در همه این سنگرها پیروز بشود. و در همه این سنگرها اسلام پیروز بشود. خداوند ما را از شر کسانی که برخلاف مسیر اسلام دارند سیر می‌کنند نجات بدهد. خداوند ملت ما را از اشخاصی که برخلاف مسیر ملت دارند حرکت می‌کنند نجات بدهد.
  والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>