مصاحبه با روزنامه «لیبرال» درباره ویژگیهای حکومت اسلامی
 •   مصاحبه
  زمان: 24 دی 1357 / 15 صفر 1399 (1)
  مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
  موضوع: ویژگیهای حکومت اسلامی - سیاست خارجی نظام اسلامی
  مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه «لیبرال» چاپ توکیو و اوزاکا
  سؤال: [شما می‌خواهید در ایران حکومت اسلامی برقرار کنید که تصویر چنین حکومتی برای ما روشن نیست. به طور روشن بگویید چنین حکومتی چگونه است؟ آیا حکومت نمونه‌ای به عنوان مثال وجود دارد که بتوانید ذکر کنید؟]
  جواب: من تصور نمی‌کنم وقتی ملتی فریاد اعتراضش علیه اختناق و خفقان، علیه دیکتاتوری و استبداد بلند شده و خواستار آزادی است و یا هنگامی که فقر اقتصادی همه جای کشور را گرفته است و در کنار ثروتهای افسانه‌ای گروهی بسیار کم، اکثریت سی و چند میلیون ایرانی با محرومیتهای مختلف دست به گریبان است و خواستار از میان رفتن فقر و تقسیم عادلانه ثروت [است‌]، و یا فساد اخلاق و اشاعه فحشا و از بین رفتن همه ارزشهای معنوی اسلامی را می‌بیند و خواستار تشکیل جامعه‌ای است که ملاک امتیاز در آن جامعه، تقوا و صداقت و درستی و امانت در کار باشد، و یا وابستگی کشور را به بیگانه می‌بیند و در نتیجه عدم استقلال خود را که نمی‌تواند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد و آن را تعیین کند، و تمام اینها نمونه‌اش این است که امروز تمامی ملت یکپارچه می‌گوید ما شاه را نمی‌خواهیم ولی رئیس جمهوری امریکا علناً از او حمایت می‌کند و توسط مستشاران امریکایی در ایران، ارتش را مجبور می‌کند که شاه را حفظ کنند و ملت را قتل عام نمایند؛ چون نسبت به این دخالت اجانب به خاطر غارت کشور اعتراض می‌کند و خواستار استقلال مملکت است و برای تحقق این خواسته‌ها شعار حکومت اسلامی سر می‌دهد، من تصور نمی‌کنم که ابهامی در خواسته‌اش باشد. حکومت اسلامی حکومتی‌

 • است که اولاً صددرصد متکی به آرای ملت باشد؛ به شیوه‌ای که هر فرد ایرانی احساس کند که با رأی خود سرنوشت خود و کشور خود را می‌سازد. و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهی است که باید موازین و قواعد اسلامی در همه زمینه‌ها رعایت شود. کسانی که سابقه خیانت دارند و برخلاف معیارهای اسلامی ثروت اندوزی کرده‌اند، تجاوز به حقوق دیگران کرده‌اند، حق دخالت در این حکومت را ندارند. و ما امیدواریم که ایران اولین کشوری باشد که به چنین حکومتی دست می‌یابد. حکومتی که کوچکترین فرد ایرانی بتواند آزادانه و بدون وجود کمترین خطر به بالاترین مقام حکومتی انتقاد کند و از او در مورد اعمالش توضیح بخواهد. حکومتی که پول و ارزشهای پوچی که به وسیله پول ساخته می‌شود، سرنوشت این حکومت را تعیین نکند بلکه ارزشهای عالی اسلامی حاکم باشد.
  - [روابط خارجی شما چگونه خواهد بود؟ آیا تصور می‌کنید نفت در این مورد حربه مؤثری است؟ چگونه از آن استفاده خواهید کرد؟]
  - ما برای اولین بار نشان خواهیم داد که نه تنها در روابط خارجی به زیان ملت خود هیچ گونه رابطه و قراردادی را امضا نمی‌کنیم بلکه هیچ گاه به زیان سایر ملتها و به قیمت تجاوز به حقوق آنها، هر چند به نفع ملت ایران باشد، رابطه‌ای برقرار نمی‌کنیم. ما همچنان که مخازن خود را از غارت بیگانگان حفظ می‌کنیم هیچ گاه به ثروتهای دیگران ولو به نفع ملت خود تجاوز نمی‌کنیم. موازین اسلامی اجازه تجاوز به هیچ انسانی را نمی‌دهد، خواه از افراد ملت ما باشد یا از سایر ملتها. و نفت را هرگز حربه‌ای برای کوبیدن دیگران نمی‌سازیم ولی از هدر رفتن آن هم جلوگیری می‌کنیم. و آنهایی که امروز از نهضت ملت ایران حمایت می‌کنند فردا از دیگران اولویت دارند.
  - [می‌خواهید چه کسی ایران را رهبری کند؟ در چه شرایطی حاضر به مصالحه با رژیم فعلی هستید؟ به چه شرطی به ایران برخواهید گشت؟]
  - کسانی باید ایران را رهبری کنند که کاردان و امین و صددرصد مورد اعتماد ملت و متکی به آرای آنها باشند و شایستگی آنها را ملت برحسب ضوابط اسلامی احراز کرده باشد. و
 • اما مصالحه با رژیم یعنی خیانت به اسلام و همه مسلمین، و از این جهت در هیچ شرایطی مصالحه ممکن نیست. و اما در مورد برگشتن به ایران؛ هر زمانی که احساس کنم در داخل ایران بیشتر می‌توانم به ملتم خدمت کنم بی‌درنگ به آنجا خواهم رفت.
  - [فکر می‌کنم در ایران فوراً رفُرمهایی باید صورت گیرد. اولویت با چه تغییراتی است؟]
  - نه! اگر با تغییرات ظاهری کاری از پیش می‌رفت کار به اینجا نمی‌کشید. باید تغییرات اساسی داده شود.
  - [اعتصاب عمومی زندگی روزمره را فلج کرده، سوخت در داخل هم پیدا نمی‌شود، برق قطع می‌شود، قیمت مواد غذایی بسرعت افزایش می‌یابد؛ از طرف دیگر به دلیل اخراج خارجیها ممکن است کشور به دلیل کمبود تکنیسین مجرب از پیشرفت باز بماند. فکر نمی‌کنید که ندای شما که مکرراً افزایش می‌یابد موجب رنج مردم ایران شود؟]
  - بله، ملت ما می‌بایست پیش از آنکه خیانتکاران در مملکت ریشه بدوانند اقدام می‌کرد و ریشه‌های این درخت خبیث را نابود می‌ساخت ولی چون پنجاه سال است که سلسله پهلوی تا هر کجا که قدرت داشته‌اند، با حمایت اربابان خارجی خود، چنگال خود را در اندام این ملت مظلوم فرو برده‌اند، از این جهت قطع ریشه‌های پنجاه ساله این دودمان همراه با رنجهای فراوانی است که حکایت از ابعاد وسیع جنایت شاه و اربابانش می‌کند. و امروز که پرده از چهره وحشتناک این رژیم برداشته شده است و همه جهانیان ماهیت درندگی این دشمنان انسانیت را می‌بینند، اگر کسی کمترین تردیدی در لزوم مبارزه علیه آنها داشت امروز دیگر شک نمی‌کند که ملت ایران به هر قیمتی که شده باید چنین آدمکشان وحشی را نابود کند تا زمینه آینده را برای سعادت خود آماده سازد.
  - [تا چه وقت به تحریم صدور نفت ادامه می‌دهید؟]
  - ما از کارگران محروم و متدین و کارمندان محترم صنعت نفت خواسته ایم که تا سرنگونی شاه به اعتصاب خود ادامه دهند.
  - [چه نوع روابطی با ژاپن برقرار خواهید کرد؟]
  - در صورت رعایت مهمترین اصولی که به هیچ قیمتی آنها را از دست نمی‌دهیم، از
 • هیچ گونه رابطه‌ای مضایقه نداریم. مخصوصاً روابط اقتصادی سالم که ما بتوانیم متقابلاً با استفاده از صنعت پیشرفته ژاپن، کشور خود را از صنعت مونتاژ و وابسته نجات دهیم و صنعتی متناسب با اقتصاد کشور ایجاد کنیم.
  - [اگر فرانسه از تمدید تقاضای اقامت شما امتناع کند چه خواهید کرد؟]
  - زمین خدا وسیع است.
  - [کشورهای صنعتی، من جمله ژاپن دیر یا زود از کاهش صادرات نفت ایران رنج خواهند برد. آیا در مورد صادرات نفت در آینده تغییری پیش بینی می‌کنید؟]
  - سالهاست که ملت ایران رنج صدور نفت خود را به نفع دیگران و به زیان خود تحمل کرده است و امروز هم به حق کسی تجاوز نکرده است؛ فقط اجازه نمی‌دهد که به حق او تجاوز شود و اگر این مقدار هم موجب رنج دیگران است مانعی ندارد. همین زمامداران کشورهای صنعتی بودند و هستند که منابع ملت ایران و بسیاری از ملل فقیر جهان را غارت می‌کنند، و در برابر چشمان پر از حسرت این مردم مظلوم از دولتها و زمامداران دست نشانده خائن حمایت می‌کنند و آنها را در این جنایت تشویق می‌کنند. ملت ایران هنوز جشنهای ضد ملی و ضد اسلامی 2500 ساله را فراموش نکرده است. کشورهای صنعتی چه موقع دلشان به حال ملت مظلوم ایران سوخت که امروز از آنان توقع دلسوزی دارند؟.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>