چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز دوشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 • سخنرانی در جمع کارمندان بانکهای قم و کاشان (تغییر سیستم بانکی)
  ۱
 • نامه به آقای بهاء الدین محلاتی (فتنه انگیزی مفسدان)
  ۴
 • حکم و انتصاب آقای علی تهرانی به عنوان قاضی شرع دادگاههای انقلاب خراسان
  ۵
 • سخنرانی در جمع دانشجویان دختر (حفظ وحدت و حضور در صحنه ها)
  ۶
 • سخنرانی در جمع پاسداران و مردم گنبد کاوس (جنایات امریکا و مقابله با آن)
  ۸
 • سخنرانی در جمع خانواده شهدای گنبد (اظهار تأثر از فجایع منطقه)
  ۱۰
 • سخنرانی در جمع پرسنل بیمارستانهای تهران (وظیفه پزشکان و پرستاران)
  ۱۲
 • نامه به آقای محمد هاشمیان رفسنجانی (رسید وجوهات شرعی و پاسخ به سؤال)
  ۱۳
 • نامه به اقای سید اصغر ناظم زاده و امضای صرف وجوه شرعیه
  ۱۴
 • حکم به آقای محمد علی گرامی جهت رسیدگی به وضع مردم و کمیته های شهرکرد
  ۱۵
 • سخنرانی در جمع لشکر ۹۲ زرهی اهواز (توطئه عوامل امریکا و بیگانگان)
  ۱۶
 • سخنرانی در جمع دانشجویان و پاسداران (توطئه دشمن در مراکز کارگری)
  ۱۸
 • پیام تشکر به اهالی گروس و بیجار (پشتیبانی از انقلاب اسلامی)
  ۱۹
 • پیام به ملت ایران و اعلام روز ارتش (وظایف متقابل ملت و ارتش)
  ۲۰
 • نامه تشکر به آقای جواد غروی علیاری (تبریک پیروزی جمهوری اسلامی)
  ۲۲
 • سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیشین - ارتش)
  ۲۳
 • سخنرانی در جمع کارگران و نانوایان قم (مشکلات مستضعفان و چاره جوییهای آن)
  ۲۶
 • سخنرانی در جمع پاسداران تهران (خنثی سازی توطئه ها و سازندگی کشور)
  ۲۹
 • پیام تشکر به آقای احمد حسن البکر (تبریک استقرار جمهوری اسلامی)
  ۳۲
 • سخنرانی در جمع عشایر خوزستان (توطئه ضد انقلاب)
  ۳۳
 • سخنرانی در جمع مسئولان کمیته‌های انقلاب (ضرورت ابقای کمیته‌ها و تصفیه آنها)
  ۳۵
 • سخنرانی در جمع فرهنگیان رفسنجان (عوامل پیروزی - اهمیت کار فرهنگی)
  ۵۴
 • سخنرانی در جمع عشایر (خیانتها و کارشکنیهای گروهکها)
  ۵۹
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت کلمه)
  ۶۲
 • سخنرانی در جمع هیأت نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)
  ۶۵
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان)
  ۶۹
 • حکم انتصاب آقای سید کاظم نورمفیدی به سمت قاضی شرع گرگان
  ۷۲
 • حکم به آقای صادق احسانبخش جهت رسیدگی به کمیته های رشت و حومه
  ۷۳
 • سخنرانی در جمع نمایندگان روحانی کرد (محرومیت ملت به دست رژیم پهلوی)
  ۷۴
 • سخنرانی در جمع دانشجویان و روحانیون و تأکید بر مسائل اصلی انقلاب)
  ۸۰
 • سخنرانی در جمع نیروهای نظامی (مجاهدت ملت ایران - توطئه علیه روحانیت)
  ۸۴
 • سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری (پیوند ملت با نیروی انتظامی)
  ۸۷
 • سخنرانی با حضور سفیر ایران در فرانسه (واژگونی رژیم ۲۵۰۰ ساله)
  ۸۸
 • سخنرانی در جمع افسران و درجه داران (پیوند ارتش و ملت - عفو نیروهای انتظامی)
  ۹۱
 • سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (پیوند ارتش و ملت - حفظ سلسله مراتب در ارتش)
  ۹۴
 • پیام به بانوان جنوب تهران (بانوان پیشقدم در نهضت)
  ۹۶
 • سخنرانی در جمع فرماندهان ترابری ارتش (نقشه های شوم دشمنان)
  ۹۷
 • سخنرانی در جمع پرسنل پایگاه دریایی شمال (اعتصام به حبل الله)
  ۹۹
 • سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)
  ۱۰۱
 • سخنرانی در جمع پاسداران میدان خراسان (تقدیر از زحمات پاسداران)
  ۱۰۲
 • بیانات حطاب به هیأت کوبایی (پشتیبانی از انقلاب - وحدت دولتها و ملتها)
  ۱۰۳
 • سخنرانی در جمع رؤسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه (تحول روحی ملت)
  ۱۰۵
 • سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)
  ۱۰۹
 • سخنرانی در جمع بانوان شهرهای تهران و ... (برکات انقلاب - دستهای تفرقه انداز)
  ۱۱۳
 • سخنرانی در جمع نیروی هوایی دزفول (شکست ناپذیری نیروهای الهی)
  ۱۱۵
 • سخنرانی در جمع اعضای سازمانهای مختلف دولتی (حفظ وحدت کلمه)
  ۱۱۶
 • سخنرانی در جمع اعضای هیأتی از لیبی (نجات مستضعفان - قضیه آقای موسی صدر)
  ۱۱۷
 • نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (تبریک استقرار جمهوری اسلامی)
  ۱۲۱
 • حکم به آقای محمد اشرفی در مورد ادامه اقامت در خوزان همایونشهر
  ۱۲۲
 • نامه تشکر به آقای حبیب پورقیبه (تبریک پیروزی انقلاب اسلامی)
  ۱۲۳
 • بیانات خطاب به سفیر تونس در ایران (علل ناتوانی ملتهای مسلمان)
  ۱۲۴
 • سخنرانی در جمع پرسنل ارتش (زندگی رؤسای حکومت در صدر اسلام)
  ۱۲۶
 • سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و کسبه آمل (منت خداوندی - حفظ رمز پیروزی)
  ۱۲۹
 • سخنرانی در جمع معلمان مدرسه قرآن پاوه (استقلال در پرتو قرآن)
  ۱۳۱
 • سخنرانی در جمع بانوان قم (بانوان و انقلاب - خنثی کردن خیانت نفاق افکنان)
  ۱۳۲
 • سخنرانی در جمع نمایندگان کارکنان گمرکات ایران (حقیقت نور)
  ۱۳۵
 • بیانات خطاب به مسعود رجوی و همراهان (عنایت اسلام به آزادی)
  ۱۳۹
 • بیانات خطاب به نمایندگان رابرت موگابه (مبارزه اسلام با نژادپرستی)
  ۱۴۰
 • پیام به علمای ساری (بازگشت علما به ساری و نظارت بر کمیته ها)
  ۱۴۲
 • مصاحبه و پاسخ استفتاء با رادیو - تلویزیون و یکی از بیماران در مورد پیوند اعض
  ۱۴۳
 • سخنرانی در جمع کارگران چیت سازی تهران (کارگران از دیدگاه اسلام)
  ۱۴۴
 • سخنرانی در جمع دانشجویان مدرسه عالی شمیران (جمهیرو اسلامی و محتوای آن)
  ۱۴۵
 • سخنرانی در جمع دانشجویان سنندج (مشکلات کشور - شوراهای منطقه ای)
  ۱۴۶
 • سخنرانی در جمع هیأتی از دوبی (تحول در جامعه - پیاده کردن اسلام اصیل)
  ۱۵۳
 • سخنرانی در جمع کارکنان صنعت نفت (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)
  ۱۵۶
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انقلاب اسلامی و محاسبات جهانی)
  ۱۵۹
 • نامه تشکر به آقای سید احمد واحدی (ارسال اشعار)
  ۱۶۴
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (سهیم بودن همه اقشار در انقلاب)
  ۱۶۵
 • حکم به شورای انقلاب جهت تهیه آیین نامه اجرایی شوراهای شهر و روست
  ۱۶۷
 • نامه به آقای ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه (قطع رابطه سیاسی ایران با مصر)
  ۱۶۸
 • پیام به آقای معمر قذافی (وحدت، رمز پیروزی)
  ۱۶۹
 • پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران (شأن کار و کارگر و سازندگی کشور)
  ۱۷۱
 • نامه به آقای روحانی و ابراز تأثر از حوادث پیش آمده
  ۱۷۷
 • پیام به ملت ایران (شخصیت و منزلت علمی آقای مرتضی مطهری)
  ۱۷۸
 • پیام تشکر به رئیس جمهور بنگلادش (تبریک پیروزی انقلاب)
  ۱۸۰
 • نامه به آقای جعفر صبوری (وضعیت زمینهای اهدایی مسکن)
  ۱۸۱
 • سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت - نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)
  ۱۸۲
 • سخنرانی در جمع نمایندگان احزاب آزادیبخش اسلام (مشکلات جهان اسلام)
  ۱۸۵
 • سخنرانی در جمع پاسداران (پاسداری از دین و مجاهده با نفس)
  ۱۸۸
 • بیانات خطاب به نمایندگان «جبهه آزادیبخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)
  ۱۸۹
 • سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)
  ۱۹۰
 • سخنرانی در جمع بانوان جنوب تهران (جلوه های ایمان در قلوب ملت)
  ۱۹۲
 • نامه تشکر به آقای سید محمد خاتمی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۱۹۴
 • نامه به هیأت امنای مسجد جمکران (جمکران، مسجد صاحب الزمان «عج»)
  ۱۹۵
 • بیانات خطاب به سفیر سومالی (شهادت - عدل - اختلافات در جهان اسلام)
  ۱۹۷
 • سخنرانی در جمع عشایر (پایداری ملت در برابر توطئه گران)
  ۲۰۰
 • پیام تشکر به آقای معمر قذافی (تلاش دشمن - مصممتر شدن ملت مسلمان)
  ۲۰۲
 • حکم به آقای سید عبدالستار محمدی میانجی جهت اقامه جماعت در میانه
  ۲۰۳
 • سخنرانی در جمع کارکنان کمیته امداد مرکز (هشدار به شاه و امریکا)
  ۲۰۴
 • حکم انتصاب آقای مرتضی مقتدایی به عنوان قاضی شرع ملایر و زنجان
  ۲۰۶
 • نامه تشکر به آقای سید ابراهیم حق شناس (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۲۰۷
 • نامه تشکر به آقای علی انصاری (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۲۰۸
 • نامه تشکر به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۲۰۹
 • نامه تشکر به آقاى افقهى سبزوارى (تسلیت شهادت مرحوم مطهرى)
  ۲۱۰
 • سخنرانی در جمع دانشجویان تهران (علما - انقلاب - شهید مطهری)
  ۲۱۱
 • بیانات خطاب به گروهی از بانوان ساری (پیشگامی بانوان در انقلاب)
  ۲۲۱
 • بیانات خطاب به پاسداران کمیته مولوی تهران (اخلاص جوانان)
  ۲۲۲
 • سخنرانی در جمع بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری (آشفنگیهای بعد از انقلاب)
  ۲۲۳
 • سخنرانی در جمع اعضای ایلات زراسوند و پادگانهای فارس (ستمگریهای پهلوی)
  ۲۲۵
 • سخنرانی در جمع اعضای دانشجویان (مواهب انقلاب - اعمال تروریستی)
  ۲۳۱
 • سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی (تفاوت حکومت اسلامی با دیگر حکومتها)
  ۲۳۳
 • سخنرانی در جمع بانوان قم (سهم بسزای بانوان در انقلاب)
  ۲۳۹
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (انقلاب اسلامی و نهضتهای پیامبران)
  ۲۴۰
 • نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۲۴۲
 • حکم به صادق احسانبخش و سید عبدالله ضیایی جهت سرپرستی بقاع متبرکه گیلان
  ۲۴۳
 • سخنرانی در جمع عشایر ممسنی و دانشجویان یزد (چگونگی قیام پیامبران)
  ۲۴۴
 • پیام تشکر از رئیس امارات عربی (تسلیت شهادت مرحوم مطهری)
  ۲۴۷
 • پیام تشکر از رئیس جمهوری کره (تبریک پیروزی انقلاب)
  ۲۴۸
 • سخنرانی در جمع پزشکان و هیأت مدیره هلال احمر اراک (رضاخان و محمدرضا)
  ۲۴۹
 • گفتگو با جمعی از دانشجویان سودان (تبریک پیروزی - وضعیت ایران)
  ۲۵۳
 • سخنرانی در جمع استادان و دانشجویان گیلان (نقش علما و دانشمندان)
  ۲۵۴
 • سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران (حضرت علی علیه السلام)
  ۲۶۱
 • سخنرانی در جمع قاضیان اصفهان (عوامل پیروزی انقلاب - مشکلات و انتظارات)
  ۲۶۴
 • حکم به آقای مهدی هادوی دادستان انقلاب (شرایط مجارات اعدام در دادگاهها)
  ۲۷۴
 • بیانات درباره لزوم ایجاد تحول روحی - اسلامی
  ۲۷۵
 • سخنرانی در جمع پاسداران انقلاب اسلامی قم (مسئله شهادت)
  ۲۷۶
 • بیانات خطاب به آقای قاسمعلی ظهیرنژاد و فرماندهان (پایداری در قبال مسئولیت)
  ۲۷۸
 • نامه به آقای سید محمد هادی هاشمی (خنثی شدن توطئه ها با دید اسلامی و هوشیاری)
  ۲۸۲
 • سخنرانی در جمع گروهی از بانوان تهران و ... (مسئولیت مادری و معلمی)
  ۲۸۳
 • سخنرانی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران (اسلام و اقلیتهای مذهبی)
  ۲۸۷
 • سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آن مستضعفان)
  ۲۹۲
 • سخنرانی در جمع دانشجویان اصفهان (عدم طرح مسائل فرعی)
  ۲۹۵
 • بیانات خطاب به اعضای جامعه معلولین (انسانهای سعادتمند)
  ۳۰۱
 • سخنرانی در جمع کارگران کوره پزخانه های تهران و حومه (توطئه های گروهکها)
  ۳۰۳
 • سخنرانی در جمع اعضای هیأت بازرگانان ایرانی (خیانت حقوق بشر - مستضعفان)
  ۳۰۶
 • سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (مطبوعات و عملکردها)
  ۳۲۰
 • سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (رسالت مطبوعات)
  ۳۲۳
 • نامه تشکر به آقای سید حسین خادمی (تسلیت مرحوم مطهری)
  ۳۲۵
 • نامه تشکر به آقای محمد کرمی (خنثی کردن توطئه ها در خرمشهر)
  ۳۲۶
 • سخنرانی در جمع عشایر لرستان (مستضعفان - خیانتهای شاه - گروهکهای وابسته)
  ۳۲۷
 • سخنرانی در جمع بانوان مشهد (مفاسد پهلوی - نقش بانوان)
  ۳۳۰
 • سخنرانی در جمع خواهران اهل سنت (برادری میان شیعه و سنی - انتظار از بانکها)
  ۳۳۶
 • پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران (مقام و منزلت حقیقی زن)
  ۳۳۷
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (مجاهدت زنان ایران)
  ۳۴۱
 • سخنرانی در جمع گروهی از عشایر جوانرود و اورامانات (وحدت کلمه)
  ۳۴۴
 • بیانات خطاب به سفیر بنگلادش (نزدیکی دولتها و ملتها)
  ۳۵۱
 • بیانات خطاب به بانوان اهوازی (فرق نبودن بین عرب و عجم)
  ۳۵۲
 • سخنرانی در جمع عشایر و ستاد نیروی هوایی (خیانت رضاخان - توطئه امریکا)
  ۳۵۳
 • سخنرانی در جمع پاسداران مسجد الرضای تهران (وظایف دوران انقلاب)
  ۳۶۴
 • سخنرانی در جمع وزیر کشور و استانداران (لزوم تقویت روحیه مردم)
  ۳۷۲
 • سخنرانی در جمع نمایندگان مردم بحرین و پاکستان (نقش روحانیت)
  ۳۸۷
 • سخنرانی در جمع کارکنان اداره ثبت احوال کشور (الطاف الهی در پیروزی انقلاب)
  ۳۹۷
 • سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه های انقلاب - دانشگاه و حوزه)
  ۴۰۲
 • حکم به آقای سیدرضا برقعی جهت عزیمت به منطقه خلیج فارس و قطر
  ۴۱۷
 • سخنرانی در جمع اعضای سندیکای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)
  ۴۱۸
 • نامه به آقای سید محمد باقر صدر (تصمیم آقای صدر به هجرت از عراق)
  ۴۲۲
 • پیام تشکر به آقای ضیاء الحق (همبستگی ملتهای اسلامی)
  ۴۲۳
 • سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)
  ۴۲۵
 • سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان (تشریح مقام معلم)
  ۴۲۷
 • سخنرانی در جمع فرماندهان ارتش (مشکلات در ارتش)
  ۴۳۴
 • سخنرانی در جمع پرسنل مخابرات (نقش پهلوی در انحطاط فکری - رسالت مادری)
  ۴۴۱
 • سخنرانی در جمع اهالی تبریز و پرسنل شهربانی (جنایت پهلوی و گروهکها)
  ۴۴۹
 • سخنرانی در جمع عشایر کرمانشاه (مسئله حق و اهل حق)
  ۴۵۲
 • سخنرانی در جمع دانشجویان اهواز (خطر روشنفکرمآبها)
  ۴۵۴
 • پیام به ملت ایران (تشکل هیأتهایی برای رسیدگی به جرایم روحانی نمایان)
  ۴۶۶
 • سخنرانی در جمع وزیر فرهنگ و رؤسای دانشگاهها (همراهی حوزه و دانشگاه)
  ۴۶۷
 • سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و دادگستری (پاکسازی دادگستری و سازمانها)
  ۴۷۵
 • حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تدوین و تصویب قانون اساسی
  ۴۸۲
 • سخنرانی در جمع بانوان سازمان حمایت از خانواده ها (توطئه علیه اسلام)
  ۴۸۴
 • سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و عشایر (مفهوم «مستضعف» و «مستکبر»)
  ۴۸۸
 • سخنرانی در جمع معلمان و دانشجویان تبریز و کاشان (مقاومت، رمز پیروزی)
  ۴۹۳
 • پیام به علی اکبر هاشمی رفسنجانی (هوشیاری مردم و مسئولین)
  ۴۹۵
 • سخنرانی در جمع تکنسینهای پزشکی اورژانس تهران (مکافات اعمال در آخرت)
  ۴۹۷
 • سخنرانی در جمع بانوان و خانواده های فضلای حوزه علمیه قم (مسئولیت مادری)
  ۵۰۳
 • سخنرانی در جمع اعضای گروه امداد بروجرد (اهمیت امداد)
  ۵۰۶
 • سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی کاشان (ایجاد پایگاه ملی)
  ۵۰۸
 • سخنرانی در جمع دانشجویان و کارکنان مخابرات (نگرانی غفلت از اهداف انقلاب)
  ۵۱۴
 • تلگراف به آقای سید عبدالله شیرازی (ضرورت حفظ وحدت کلمه)
  ۵۲۵
 • تلگراف به آقای سید حسن طباطبایی قمی (لزوم وحدت کلمه)
  ۵۲۶
 • سخنرانی در جمع زنان مسلمان ایرانی خارج (هدف از مبارزه با شاه و امریکا)
  ۵۲۷
 • سخنرانی در جمع بانوان تهران و پاسداران دشت مغان (انسان سازی هدف انبیا)
  ۵۳۰
 • سخنرانی در جمع بانوان شاغل در مؤسسه کیهان (آزادی و حدود آن)
  ۵۳۵
 • سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد (مسئولیت علما)
  ۵۳۹
 • سخنرانی در جمع ورزشکاران ورزش باستانی (اسلام، مقصد اصلی)
  ۵۴۱
 • عضویت   لغو عضویت