چنانچه پيرامون مسایل سایت، نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، فرم زیر را پر و ارسال نمایید:

متن مورد نظر:

پست الکترونیکی:


 • » امروز دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
 • » پایگاه گسترش آراء و اندیشه‌های امام خمینی رحمة الله علیه
 • » ارسال پیشنهادها و انتقادات شما
 • » تمامی کتاب‌های امام خمینی رحمة الله علیه به مرور در سایت قرار خواهد گرفت
نسخه آزمایشی
 • نامه تشکر به آقای محمد حسین انزابی (ورود به نجف)
  ۱
 • نامه تشکر به آقای نجفی مرعشی (ورود به نجف)
  ۲
 • نامه تشکر به آقای محمد تقی فلسفی (ورود به نجف)
  ۳
 • نامه تشکر به علما شهرستان خوانسار (ورود به نجف)
  ۴
 • نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (ورود به نجف)
  ۵
 • نامه تشکر به فضلا و طلاب رشت مقیم قم (ورود به نجف)
  ۶
 • نامه تشکر به آقای مجد الدین مصباحی (ورود به نجف)
  ۷
 • نامه تشکر به آقای سید اسدالله نبوی (ورود به نجف)
  ۸
 • نامه تشکر به آقای سید حسین بدلا (ورود به نجف)
  ۹
 • نامه تشکر به آقای علی معصومی همدانی (ورود به نجف)
  ۱۰
 • تلگراف تشکر به آقای محمود طباطبایی (ورود به نجف)
  ۱۱
 • نامه تسلیت به آقای حسین فومنی (درگذشت پدر ایشان)
  ۱۲
 • نامه تشکر به آقای سید محمد علی دامغانی (ورود به نجف)
  ۱۳
 • سخنرانی در جمع طلاب نجف (تهذیب نفس و حفظ وحدت)
  ۱۴
 • سخنرانی در جمع علمای نجف (وظیفه سران کشورهای اسلامی - مسئولیت علما)
  ۲۹
 • نامه به آقای میزا محمد ثقفی (خانوادگی)
  ۴۲
 • نامه تشکر به آقای سید محمد جلالی
  ۴۳
 • نامه تشکر به دانشجویان مسلمان (ورود به نجف)
  ۴۴
 • نامه به یکی از افضال حوزه علمیه قم و اظهار نگرانی از وضع حوزه
  ۴۵
 • نامه تشکر به آقای بنی صدر (ورود به نجف)
  ۴۷
 • نامه تشکر به آقای عبدالجلیل جلیلی (عید مبعث)
  ۴۸
 • نامه تشکر به آقای علی اصغر صالحی (ورود به نجف)
  ۴۹
 • نامه تشکر به آقای سید مهدی یثربی (ورود به نجف)
  ۵۰
 • اجازه نامه جهت کمک به فقرا از ثلث سهم امام علیه السلام
  ۵۱
 • نامه تشکر به آقای فقیهی مرندی (ورود به نجف)
  ۵۲
 • نامه تشکر به علما و مدرسین حوزه علمیه قم (ورود به نجف)
  ۵۳
 • اجازه نامه به آقای محمد مؤمنی شهمیرزادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۵۴
 • نامه تشکر به علما و روحانیون اصفهانی مقیم قم (ورود به نجف)
  ۵۵
 • نامه تشکر به علما و روحانیون آذربایجانی مقیم قم (ورود به نجف)
  ۵۶
 • پیام تشکر به علما و فضلای زنجانی مقیم قم (ورود به نجف)
  ۵۷
 • نامه تشکر به علما و طلاب حوزه علمیه اصفهان (ورود به نجف)
  ۵۸
 • نامه تشکر به علما و روحانیون شیرازی حوزه علمیه قم (ورود به نجف)
  ۵۹
 • پیام به علمای تهرانی مقیم قم (آمادگی حوزه‌های علمیه برای پذیرش مسئولیت)
  ۶۰
 • اجازه نامه به آقای مهدی مصحفی کرمانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۶۱
 • پیام تشکر به علما و روحانیون نجف آباد (ورود به نجف)
  ۶۲
 • نامه تشکر به آقای سید محسن همدانی
  ۶۳
 • نامه تشکر به آقای سید محمد علی ابن الرضا (تبریک عید فطر)
  ۶۴
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (سازمان ملل و سازمان‌های خارجی)
  ۶۵
 • نامه به آقای سید حسین خادمی (لزوم تقویت حوزه علمیه قم و اصفهان)
  ۶۶
 • نامه درباره وجوه شرعی
  ۶۷
 • نامه به آقای سید روح الله خاتمی (مشکل نشئت آرای علما)
  ۶۸
 • اجازه نامه به آقای سید روح الله خاتمی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۶۹
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم صبر و استقامت در ناگواری ها)
  ۷۰
 • اجازه نامه به آقای سید یعقوب موسوی زنجانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۷۱
 • نامه به یکی از دانشجویان مقیم اروپا جهت تکذیب بعضی از شایعات
  ۷۲
 • نامه تشکر به آقای سید محمد تقی شهرستانی
  ۷۳
 • اجازه نامه به آقای محمد مؤمن قمی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۷۴
 • نامه به آقای سید مهدی یثربی (تأکید بر تقویت حوزه علمیه قم و نجف)
  ۷۵
 • نامه تسلیت به آقای محمد تقی فلسفی (درگذشت پدر ایشان)
  ۷۶
 • نامه تشکر به آقای محمد تقی عالمی
  ۷۷
 • نامه به آقای حسین خندق آبادی (احوالپرسی و دعا)
  ۷۸
 • اجازه‌نامه به آقای یوسف باقزی جزن آباید (تعمیر حمام از سهم امام)
  ۷۹
 • اجازه نامه به آقای علی اکبر اسلامی تربتی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۸۰
 • اجازه نامه به آقای سید حسن فقیه، در امور شرعیه
  ۸۱
 • اجازه نامه به آقای داود تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۸۲
 • اجازه نامه به آقای محمد یزدی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۸۳
 • اجازه‌نامه به آقای سید محمد جواد افضل هرندی (تعمیر مسجد از سهم امام علیه السلام)
  ۸۴
 • اجازه نامه به آقای هادی باریک بین قزوینی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۸۵
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (عمل به وظیفه الهی)
  ۸۶
 • بیانات خطاب به آقای ماسالی (توسعه مبارزه دانشجویی)
  ۸۷
 • نامه به آقای سید اسماعیل مرعشی (اعلام وصول وجه)
  ۸۸
 • نامه به آقای رضا حجتی جهت لزوم ارسال وجوه به نجف
  ۸۹
 • رسید وصول وجه به آقای حاج علی اکبرزاده
  ۹۰
 • نامه به آقای شهاب الدین اشراقی (خانوادگی)
  ۹۱
 • اجازه نامه به آقای محمد هاشمیان (اجزاه در توکل)
  ۹۲
 • اجازه نامه به آقای اسماعیل انتصاری مازندرانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۹۳
 • نامه به آقای میرزا حسن ثقفی (خانوادگی)
  ۹۴
 • نامه به آقای صادق خلخالی (اهمیت تهذیب نفس)
  ۹۵
 • نامه تشکر به آقای صدر محلاتی
  ۹۶
 • اجازه نامه به آقای محمود سنابادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۹۷
 • اجازه نامه به آقای سید ابراهیم مقدسی تنکابنی، در اخذ و صرف وجوه شرعیه
  ۹۸
 • نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (لزوم توثیق در اعطای اجازه شرعی)
  ۹۹
 • نامه به آقای محمد حسین بهجتی (چند تذکر اخلاقی)
  ۱۰۰
 • نامه به آقای محمد حسین بهجتی (تذکراتی در رابطه با خودسازی)
  ۱۰۱
 • اجازه نامه به آقای سید میرزا هاشمی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۰۲
 • رسید وصول وجه به آقای سید حسن میزبان
  ۱۰۳
 • اجازه نامه به آقای محمد علی سعادت بهبهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۰۴
 • اجازه نامه به آقای اسلامی جهت مصرف وجوهات شرعی
  ۱۰۵
 • نامه تشکر به آقای آیت اللهی (تبریک عید نیمه شعبان)
  ۱۰۶
 • اجازه‌نامه به آقای سید هاشم فخرالدین رشتی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۰۷
 • نامه تشکر به آقای سید محمد حسین لنگرودی
  ۱۰۸
 • نامه تشکر به آقای ابوالقاسم وکیلی
  ۱۰۹
 • نامه تشکر به آقای ابوذر بیدار (ورود به نجف)
  ۱۱۰
 • نامه تسلیت به آقای محمد خندق آبادی
  ۱۱۱
 • نامه آقای محمد علی گرامی (تقویت روحیه طلاب و فضلا)
  ۱۱۲
 • نامه به آقای صادق خلخالی (استفسار از علت سفر به گنبد کاوس)
  ۱۱۳
 • اجازه نامه به آقای فضل الله مطلق، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۱۴
 • نامه به آقای فضل لله مطلق (معرفی طرق ارسال وجوه شرعیه)
  ۱۱۵
 • نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
  ۱۱۶
 • نامه به یک سوال شرعی و ارسال حواشی عروة الوثقی
  ۱۱۷
 • نامه تسلیت به آقای سید مهدی یثربی
  ۱۱۸
 • اجازه نامه به آقای محسن غروی قوچانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۱۹
 • نامه به یکی از دوستان (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۱۲۰
 • تلگراف به آقای هادی میلانی (استفسار از دستگیری آقای قمی)
  ۱۲۱
 • اجازه نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۲۲
 • نامه سرگشاده به امیر عباس هویدا (خیانت های شاه و دولت)
  ۱۲۳
 • اجازه نامه به آقای سید محمد علی قاضی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۲۸
 • پیام به حوزه‌های علمیه قم، مشهد و تهران (مقابله با رژیم شاه)
  ۱۲۹
 • نامه تشکر به آقای حیدر علی جلالی خمینی
  ۱۳۲
 • نامه به آقای سید حسن یعقوبی خلخالی (اعلام وصول نامه های ارسالی)
  ۱۳۳
 • نامه به آقای محمد حسین بهجتی (پاسخ به دو سؤال شرعی)
  ۱۳۴
 • نامه به آقای محمد علی گرامی (کوبیدن اسلام به اسم اسلام)
  ۱۳۵
 • نامه تشکر به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (توصیه به مراعات شهریه طلاب)
  ۱۳۷
 • نامه به آقای هزاوه (معرفی وکلای شرعی در تهران و قم)
  ۱۳۸
 • پیام به سران دولت های اسلامی (تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل)
  ۱۳۹
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (سفارش بیماران معهود)
  ۱۴۰
 • پیام به انحمن های اسلامی دانشجویان اروپا (نوید آینده)
  ۱۴۱
 • نامه تشکر به آقای سید تقی بیان
  ۱۴۴
 • نامه به آقای ولی الله رهنما (اجازه صرف سهم سادات)
  ۱۴۵
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی اجازه سفر به آبادان برای تبلیغ)
  ۱۴۶
 • تلگراف به آقای حسینعلی منتظری (تبریک آزادی از زندان)
  ۱۴۷
 • تلگراف به جمعی از آقایان (تبریک آزادی از زندان)
  ۱۴۸
 • نامه تشکر به آقای حجازی
  ۱۴۹
 • اجازه نامه به آقای عباس فرخی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۵۰
 • بیانات در جمع روحانیون نجف (توطئه رژیم برای نابودی اسلام)
  ۱۵۱
 • اجازه نامه به آقای سید مهدی مکی کاشانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۵۲
 • نامه جهت تشکر از استقامت در برابر مشکلات
  ۱۵۳
 • اجازه نامه به آقای عبدالرحمن فقهی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۵۴
 • نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (اوضاع ایران)
  ۱۵۵
 • نامه به آقای سید صادق روحانی (تحمل سختی‌ها در راه انجام وظیفه)
  ۱۵۸
 • نامه تشکر به آقای سید محمد حسین لنگرودی
  ۱۵۹
 • اجازه نامه به آقای فیض الله دارابی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۶۰
 • نامه به آقای حسین فومنی (پاسخ به چهار سؤال شرعی)
  ۱۶۱
 • نامه به آقای سید محمد صادق لواسانی (عذرخواهی از زحمات)
  ۱۶۲
 • نامه درباره حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی
  ۱۶۳
 • اجازه‌نامه به آقای سید محمد جزایری، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۶۴
 • نامه به آقای عبدالله اسلامی (اجازه در صرف وجوهات شرعیه)
  ۱۶۵
 • نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
  ۱۶۶
 • نامه به آقای محمد علی گرامی (عمل به وظایف الهی)
  ۱۶۷
 • اجازه نامه به آقای سید احمد دعایی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۶۸
 • نامه به آقای محمد یزدی (وعده پیروزی قیام مردم)
  ۱۶۹
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم ادای وظیفه)
  ۱۷۱
 • نامه به آقای محمد حسین لنگرودی (ارسال وجوهات به نجف)
  ۱۷۲
 • اجازه نامه به آقای محمد حکمت گنابادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۷۳
 • پاسخ استفتاء درباره لغو اجازه نامه مؤیدان و طرفداران رژیم
  ۱۷۴
 • اجازه نامه به آقای سید احمد نقیب پور، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۷۶
 • بیانات در جمع دانشجویان دانشگاه بصره (توجه به تعالیم اسلام)
  ۱۷۷
 • نامه به آقای میرزا محمد ثقفی (خانوادگی)
  ۱۷۸
 • نامه تشکر به آقای محمد فقیهی مرندی
  ۱۷۹
 • اجازه نامه به آقای محمد کاظم ناصح، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۸۰
 • نامه به آقای محمد یزدی (اجازه صرف وجوه)
  ۱۸۱
 • اجازه نامه به آقای علی اکبر مسعودی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۸۲
 • اجازه نامه به آقای سید حسین حجت، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۸۳
 • اجازه نامه به آقای مهدی کروبی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۸۴
 • نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (وخامت اوضاع)
  ۱۸۵
 • اجازه نامه به آقای غلامرضا کریمی یزدی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۸۶
 • نامه به آقای سید ابراهیم مقدسی تنکابنی (احوالپرسی)
  ۱۸۷
 • نامه به آقای عبدالمجید معادیخواه (سفارش به تحصیل)
  ۱۸۸
 • نامه به آقای حسین فومنی (اجازه در مورد وجوهات)
  ۱۸۹
 • نامه به آقای محسن غروی قوچانی (موفقیت در تبلیغ دین)
  ۱۹۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)
  ۱۹۱
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۱۹۳
 • نامه به جمعی از فداییان فلسطینی (اجازه صرف وجوهات در راه مبارزه با اسرائیل)
  ۱۹۴
 • اجازه نامه به آقای محمد صادق تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۹۶
 • اجازه نامه به آقای عبدالرحیم صادقی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۱۹۷
 • نامه تشکر به آقای سید محمدرضا سعیدی (قدردانی از زحمات ایشان)
  ۱۹۸
 • مصاحبه با نماینده الفتح (وجوب مبارزه با اسراییل)
  ۱۹۹
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (قدردانی از زحمات ایشان)
  ۲۰۲
 • اجازه نامه به اقای یدالله شریبانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۰۳
 • اجازه نامه به آقای محمدرضا کاظمی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۰۴
 • اجازه نامه به آقای محمد کیایی نژاد، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۰۵
 • اجازه نامه به آقای محمد مؤمنی شهمیرزادی (اخذ سهم سادات)
  ۲۰۶
 • نامه تشکر به آقای محمد تقی حکیمی
  ۲۰۷
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (لزوم براندازی سلسله پهلوی)
  ۲۰۸
 • اجازه نامه به آقای حسین رجبی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۰۹
 • اجازه نامه به آقای میرزا باقر بستان آبادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۱۰
 • نامه به آقای میرزا حسن مستوفی کمره‌ای (احوالپرسی)
  ۲۱۱
 • اجازه نامه به آقای محمد علی شرعی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۱۲
 • نامه به یکی از دوستان (اعلام خبر سلامتی)
  ۲۱۳
 • نامه تشکر به آقای میرزا جواد تهرانی
  ۲۱۴
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (امور مربوط به وجوه شرعیه)
  ۲۱۵
 • اجازه نامه به آقای سید عباس میریونسی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۱۶
 • نامه در بیان حکم شرعی ذبح با دستگاه
  ۲۱۷
 • اجازه نامه به آقای عبدالخالق اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۱۹
 • نامه به آقای صابری (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۲۲۰
 • اجازه نامه به آقای مرتضی مطهری، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۲۱
 • اجازه نامه به آقای غلامحسین اشراقی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۲۲
 • اجازه نامه به آقای علی تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۲۳
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (کفایت عمل به وظیفه)
  ۲۲۴
 • نامه به آقای حسین فومنی (اعلام وصول نامه)
  ۲۲۵
 • نامه به آقای سید عباس میریونسی (اجازه استفاده از سهم امام علیه السلام)
  ۲۲۶
 • نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (پاسخ به نه سوال مطرح شده)
  ۲۲۷
 • نامه تشکر به آقای ملک حسینی
  ۲۲۸
 • اجازه نامه به آقای محمد لشکری ضیاء آبادی قزوینی، در امور شرعیه
  ۲۲۹
 • نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد
  ۲۳۰
 • اجازه نامه به آقای سید حسن اسماعیلیان نجف آبادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۳۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)
  ۲۳۲
 • اجازه نامه به آقای حسن نمازی خراسانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۳۳
 • نامه به آقای سید علینقی طبسی (اجازه اخذ و ارسال وجوه شرعی)
  ۲۳۴
 • اجازه نامه به آقای سید احمد نجفی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۳۵
 • نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (وجوهات شرعیه)
  ۲۳۶
 • اجازه نامه به آقای سید محمد علی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۳۷
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (ممانعت از انتشار ورقه استفتائات)
  ۲۳۸
 • اجازه نامه به آقای سید باقر موسوی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۳۹
 • اجازه نامه به آقای سید ابوالفضل سجادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۴۰
 • نامه تشکر به آقای محمد علی گرامی
  ۲۴۱
 • نامه تشکر به آقای محمد یزدی
  ۲۴۲
 • اجازه نامه به آقای مسلم داراب اردبیلی، در امور شرعیه
  ۲۴۳
 • اجازه نامه به آقای شیخ رمضانعلی معلمی، در امور شرعیه
  ۲۴۴
 • اجازه نامه به آقای جعفر مهاجرانی همدانی، در امور شرعیه
  ۲۴۵
 • اجازه نامه به آقای محمد تقی داودی، در اخذ وجوه شرعیه
  ۲۴۶
 • نامه تشکر به آقای سید احمد نجفی
  ۲۴۷
 • نامه به یکی از دوستان (تذکراتی در رابطه با وجوه شرعیه)
  ۲۴۸
 • نامه تبریک به فاطمه طباطبایی (تبریک ازدواج)
  ۲۴۹
 • اجازه نامه به آقای سید باقر موسوی درچه ای، در امور شرعیه
  ۲۵۰
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (ترویج دین با لباس غیر روحانی)
  ۲۵۱
 • اجازه نامه به آقای حسین حق شناس، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۵۲
 • نامه به آقای محمدرضا حکیمی (آگاه ساختن جامعه)
  ۲۵۳
 • پیام به انجمن‌های اسلامی دانشجویان فارسی زبان در اروپا (خیانت استعمار)
  ۲۵۵
 • اجازه نامه به آقای احمد مطهری، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۵۶
 • نامه به یکی از دوستان (شهریه طلاب)
  ۲۵۷
 • نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد
  ۲۵۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۲۵۹
 • اجازه نامه به آقای حسین یزدی اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۶۰
 • نامه به آقای صادق خلخالی (عدم توجه به گفته های فتنه گران)
  ۲۶۱
 • نامه به آقای سید محمدرضا سعیدی (خودداری از ورود در اختلافات محلی)
  ۲۶۳
 • نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (احوالپرسی)
  ۲۶۴
 • اجازه نامه به آقای فرج الله اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۶۵
 • اجازه نامه به آقای محمد حسین بهجتی اردکانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۶۶
 • نامه به آقای سید عباس میریونسی (اجازه شرعیه)
  ۲۶۷
 • اجازه نامه به آقای سید طاهر مرتضوی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۶۸
 • نامه به آقایمحمد کیایی نژاد (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۲۶۹
 • نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (توصیه به معالجه بیماری)
  ۲۷۰
 • اجازه نامه به آقای محمد علی ربانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۷۱
 • پیام به اهالی ساکن در خیابان غیاثی (تأمین هزینه ورثه ا سهم امام علیه السلام)
  ۲۷۲
 • اجازه نامه به آقای شاه محمد حسین مصباح، در امور شرعیه
  ۲۷۳
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (عدم دخالت در مسایل مرجعیت)
  ۲۷۴
 • نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی (ارسال قبض وجوه)
  ۲۷۵
 • اجازه نامه به آقای علی اکبر شمس آبادی، در امور حسنیه و شرعیه
  ۲۷۶
 • نامه به فضلا و محصلین حوزه های علمیه (هجوم سرمایه داران آمریکایی به ایران)
  ۲۷۷
 • نامه به آقای سید محمد حسین لنگرودی (رفتن طلاب به سربازی)
  ۲۸۰
 • نامه به آقای شاشرفی اصفهانی (اجازه شرعیه)
  ۲۸۱
 • نامه به انجمن های اسلامی دانشجویان اروپا (مقابله با تبلیغات دشمنان اسلام)
  ۲۸۲
 • اجازه‌نامه به آقای هادی روحانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۸۴
 • اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۸۵
 • اجازه نامه به آقای سید محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۸۶
 • نامه به دانشجویان فارسی زبان در امریکا و کانادا (شناساندن اسلام به جوامع بشری)
  ۲۸۷
 • اجازه نامه به آقای سید شاه محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۸۹
 • نامه به آقای سید شاه شاه محمد حسین مصباح، اعمال خلاف رژیم شاه)
  ۲۹۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۲۹۱
 • نامه به مؤمنین قربه قول خویش (ضرورت خودداری از اختلافات)
  ۲۹۲
 • اجازه نامه به آقای سید علی اکبر واعظ اصفهانی، در امور شرعیه
  ۲۹۳
 • نامه به اقای محسن همدانی (صدور اجازه در مصرف سهم امام علیه السلام)
  ۲۹۴
 • نامه به آقای صادق خلخالی (تخلف برخی از وکلا)
  ۲۹۵
 • اجازه‌نامه به آقای جلال آیت اللهی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۹۶
 • اجازه نامه به آقای سید عبدالله ضیایی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۲۹۷
 • نامه به آقای حیدر علی جلالی خمینی (تحقیق درباره مدعی وکالت)
  ۲۹۸
 • پاسخ استفتاء به انجمن حجتیه (اجازه استفاده از وجوهات)
  ۲۹۹
 • نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (نمار جمعه نجف و اصفهان)
  ۳۰۱
 • نامه به آقای حسینعلی منتظری (تسلیت درگذشت والده ایشان)
  ۳۰۲
 • نامه به آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی (احوالپرسی)
  ۳۰۳
 • اجازه نامه به آقای سید مهدی طباطبایی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۰۴
 • نامه به اقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۳۰۵
 • نامه به آقای محمود متقیان (تعیین تکلیف دیون و وجوه شرعیه)
  ۳۰۶
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تبریک ازدواج-شهریه طلاب)
  ۳۰۷
 • نامه به آقای محمد اسماعیل نجفی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۰۸
 • نامه به اقای سید شاه محمد حسین مصباح (بدهی های شرعیه)
  ۳۰۹
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۳۱۰
 • نامه به آقای حیدر علی جلالی خمینی (مسجد عین ورزان مازندران)
  ۳۱۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (دستور پرداخت شهریه به چند نفر)
  ۳۱۲
 • اجازه نامه به آقای سید شاه محمد حسین مصباح، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۱۴
 • اجازه نامه به آقای غلامحسین عادلی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۱۵
 • اجازه‌نامه به آقای حسین جان واعظی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۱۶
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (جدیت در تحصیل و تهذیب اخلاق)
  ۳۱۷
 • اجازه نامه به آقای حسینعلی منتظری، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۱۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۳۱۹
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۳۲۰
 • نامه به آقای سید حمید زیارتی (عدم انتشار قبل از موعد پیام امام به حجاج)
  ۳۲۱
 • پیام به زائرین بیت الله الحرام (مسلمانان فلسطین و افشای جنایت های رژیم شاه)
  ۳۲۲
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۳۲۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تذکر درباره مسایل مختلف)
  ۳۲۸
 • نامه به بعضی از مقلدین و معرفی وکلا در اخذ وجوه شرعیه
  ۳۳۰
 • نامه به آقای سید عباس میریونسی (پاسخ چند پرسش شرعی)
  ۳۳۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (چند تذکر درباره وکلای شرعی)
  ۳۳۲
 • نامه به علمای شیراز (کوشش در تهذیب جامعه)
  ۳۳۴
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۳۳۵
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر خودداری از تبلیغ به نفع امام)
  ۳۳۶
 • نامه تشکر به آقای مرتضوی
  ۳۳۷
 • نامه تشکر به آقای حیدر علی جلالی خمینی
  ۳۳۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (آشتی دادن بین دو تن از یاران)
  ۳۳۹
 • نامه به آقای غلامعلی معینی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۴۰
 • نامه به آقای محمد یزدی (رفع اختلاف بین روحانیون)
  ۳۴۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (اجاره فروش کتابخانه)
  ۳۴۲
 • اجازه نامه به آقای سید خادم حسین، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۴۳
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)
  ۳۴۴
 • نامه به آقای صادق طباطبایی (مقابله با رواج فرهنگ استعماری)
  ۳۴۵
 • اجازه نامه به آقای محمد قاسمی گنابادی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۴۸
 • اجازه نامه به آقای محمد صادق تهرانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۴۹
 • نامه به آقای ابراهیمی (ابراز خوشوفتی از ترویج شرع مطهر)
  ۳۵۰
 • نامه به یکی از وکلا درباره اجازه شرعیه
  ۳۵۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (وجوه شرعی)
  ۳۵۳
 • اجازه نامه به آقای صفر علی شریعت، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۵۴
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (شهریه طلاب)
  ۳۵۵
 • نامه به آقای میرزا محمود نظام (مشکلات مردم شهرستان فسا)
  ۳۵۶
 • نامه به آقای محمد علی گرامی (تأسف از بی تفاوتی برخی از علما)
  ۳۵۷
 • سخنراتی در جمع علمای نجف (برگزاری جشنهای شاهنشاهی - وجوب قیام علما)
  ۳۵۸
 • اجازه نامه به آقای سید کرامت الله ملک حسینی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۷۴
 • اجازه نامه به آقای محمد بلال داود، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۷۵
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (کیفیت فروش منزل)
  ۳۷۶
 • اجازه نامه به آقای علی حیدری نهاوندی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۷۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۳۷۸
 • نامه به آقای تقدسی ترکمانی (صرف وجوه شرعیه و اداره مدارس)
  ۳۷۹
 • اجازه نامه به آقای حسن بحرانی دشتی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۸۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی در مورد وجوهات شرعیه
  ۳۸۲
 • اجازه نامه به آقای علی مدبر، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۸۳
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۳۸۴
 • نامه به آقای عطاء الله اشرف اصفهانی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۳۸۵
 • نامه تشکر ار ترویج شریعت و پاسخ به یک سؤال
  ۳۸۶
 • اجازه نامه به آقای عبدالرحیم سامت، در امور شرعیه
  ۳۸۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۳۸۸
 • اجازه نامه به آقای غلامرضا عرفانیان، در امور حسبیه و شرعیه
  ۳۸۹
 • سخنرانی در جمع روحانیون (تهذیب نفس)
  ۳۹۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تذکراتی راجع به کتابخانه قم)
  ۳۹۲
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر فرستادن صورت حساب)
  ۳۹۳
 • نامه به آقای سید محمد حسین لنگرودی (تصرف مدرسه حاج ابوالفتح توسط دولت)
  ۳۹۴
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (فروش کتابخانه در قم)
  ۳۹۵
 • پیام به ملت ایران (برامدن نغمه استعمار از حلقوم سرسپردگان)
  ۳۹۶
 • پاسخ استفتاء درباره اجاره صرف وجوه شرعیه برای خانواده زندانیان سیاسی
  ۳۹۹
 • نامه درباره وجوه شرعی
  ۴۰۰
 • نامه به آقای محمد حسن اعرابی در جهت فروش منزل
  ۴۰۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۰۲
 • تلگراف به احمد حسن الیکر (اعمال خشونت علیه ایرانیان مقیم عراق)
  ۴۰۳
 • سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (احتمال هجرت امام به لبنان)
  ۴۰۵
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۰۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۰۹
 • سخنرانی در جمع روحانیون و ایرانیان مقیم عراق (ضرورت حفظ حوزه‌ها)
  ۴۱۰
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۱۴
 • نامه به خانم صدیقه مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۱۵
 • نامه به آقای سید محمد سجادی (دقت در نگارش تقریرات درس)
  ۴۱۶
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (ضرورت تحصیل و تهذیب نفس)
  ۴۱۷
 • نامه تشکر به آقای محمد صادقی
  ۴۱۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۱۹
 • نامه به آقای محمد هاشمیان (سوء استفاده برخی اشخاص از وجوه شرعیه)
  ۴۲۰
 • نامه تشکر به آقای حجازی
  ۴۲۲
 • نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (ضرورت رفع اختلافات در کرمانشاه)
  ۴۲۳
 • نامه به آقای مرتضی مطهری (تسلیت درگذشت پدر ایشان)
  ۴۲۴
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (لزوم اشتغال به تحصیل)
  ۴۲۵
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تأکید بر توجه بیشتر به آقای پسندیده)
  ۴۲۶
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۲۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (ارسال عیدی برای اعضای خانواده)
  ۴۲۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (تکذیب ارسال حواله)
  ۴۲۹
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۳۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۳۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی - سفارش به ادامه تحصیل و تهذیب)
  ۴۳۲
 • اجازه نامه به سید عباس (نجل آقا سیدهادی)، در امور حسبیه و شرعیه
  ۴۳۳
 • اجازه نامه به آقای سید محمد اکبر، در امور حسبیه و شرعیه
  ۴۳۴
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اجازه اخذ و ارسال وجوه شرعی)
  ۴۳۵
 • اجازه نامه به آقای یدالله خزایی کنگاوری، در امور حسبیه و شرعیه
  ۴۳۶
 • پیام به دانشجویان مسلمان مقیم خارج (تلاش برای پیشبرد آرمان های اسلام)
  ۴۳۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (نحوه پرداخت وجه روز و نماز)
  ۴۴۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (رسیدگی به نزدیکان و مبارزان)
  ۴۴۱
 • نامه به اقای سید احمد خمینی (کمک مالی به آقای کشمیری)
  ۴۴۲
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۴۳
 • نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
  ۴۴۴
 • نامه به آقای شاه آبادی (لزوم اقامه حج)
  ۴۴۶
 • نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
  ۴۴۷
 • نامه به آقای سید حمید روحانی (عدم انتشار پیام روحانیون مبارز نجف)
  ۴۴۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۴۹
 • پیام به ملت، علما و روحانیون ایران (تشریح ستمکاری‌های رژیم)
  ۴۵۰
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۵۳
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۵۴
 • نامه به خانم فریده و صدیقه مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۵۵
 • نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
  ۴۵۶
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۵۷
 • نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
  ۴۵۸
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۵۹
 • پیام به عموم مسلمین . دولت های اسلامی و عربی (مصیبت های جانگداز فلسطین)
  ۴۶۰
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۶۳
 • اجازه نامه به طلاب و مدرسین مدرسه علمیه بلتستان (صرف وجوه شرعی در مدرسه)
  ۴۶۴
 • نامه به خانم خدیجه ثقفی (خانوادگی)
  ۴۶۵
 • نامه به آقای عطاء الله اشرف اصفهانی (لزوم بردباری)
  ۴۶۶
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۶۷
 • اجازه نامه به آقایان احمد اخلاقی و محمد علی مروج، در امور حسبیه
  ۴۶۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی-توصیه درسی)
  ۴۶۹
 • نامه به آقای سید عباس میریونسی (اجازه استفاده از سهم امام علیه السلام)
  ۴۷۰
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۴۷۱
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۷۲
 • نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی (توطئه رژیم)
  ۴۷۳
 • نامه به آقای سید عبدالرحیم هاشمی زاده (اعلام عدم وصول نامه قبلی)
  ۴۷۴
 • اجازه نامه به آقای محمد حسن رحیمیان اصفهانی، در امور حسبیه و شرعیه
  ۴۷۵
 • نامه تشکر به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی
  ۴۷۶
 • نامه به آقای پسندیده (پاسخ به سؤالات ایشان)
  ۴۷۷
 • نامه به آقای پسندیده (وجوه شرعیه-موضع گیری ناصواب برخی از علما)
  ۴۷۸
 • نامه به آقای محمد صادقی (ابراز مسرت از توفیق ترویج دین)
  ۴۸۰
 • نامه به آقای محمد علی گرامی (وضع روحانیت پیش از انقلاب)
  ۴۸۱
 • پیام به علما و امت مسلمان ایران (نقشه های رژیم برای محو اسلام و قرآن)
  ۴۸۲
 • پیام به انجمن های اسلامی دانشجویان مقیم خارج (دسیسه های رژیم شاه)
  ۴۸۷
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۴۹۰
 • پیام به اقشار مردم (جشن های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی)
  ۴۹۱
 • نامه به سید حمید روحانی (متن زندگینامه درخواستی)
  ۴۹۲
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی-وجوه شرعی)
  ۴۹۳
 • نامه به آقای عیل قارس (تقبیح عملکرد کارگزاران در کشورهای غربی)
  ۴۹۴
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (ابلاغ سلام به خاندان شهید محمدرضا سعیدی)
  ۴۹۶
 • اجازه نامه به آقای میرزا اسدی، در اخذ سهم امام علیه السلام
  ۴۹۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۹۸
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۴۹۹
 • اجازه‌نامه به آقای محمد حسین فهیمی، در امور حسنیه و شرعیه
  ۵۰۰
 • نامه تشکر به آقای سید شاه محمد حسین مصباح و بعضی محترمین افغانستان
  ۵۰۱
 • نامه به آقای سید مهدی طباطبایی (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۵۰۲
 • نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)
  ۵۰۳
 • نامه به آقای سید عبدالرضا حجازی (لزوم اجتناب از اختلافات)
  ۵۰۴
 • نامه به آقای عبدالله اسلام (اجازه صرف وجوهات)
  ۵۰۵
 • نامه به آقای محمد کیایی نژاد (اعلام وصول نامه ارسالی)
  ۵۰۶
 • نامه به یکی از دوستان (پیغام برای آقای آقای پسندیده در مورد وجوه شرعی)
  ۵۰۷
 • نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
  ۵۰۸
 • نامه به آقای محمد صادق تهرانی (مصرف وجوهات شرعیه)
  ۵۰۹
 • نامه به آقای مصطفی اشراقی (اظهار نظر در مورد بازگشت به نجف)
  ۵۱۰
 • نامه به آقای بروجردی (چاپ کتاب ولایت فقیه)
  ۵۱۱
 • نامه به آقای عطاء الله اشرفی اصفهانی (تحمل مشکلات)
  ۵۱۲
 • عضویت   لغو عضویت